Balansas – svarbiausia įmonės ataskaita

Tarp finansų specialistų, dažnai kyla įvairių ginčų. Bet itin dažnai ginčai kyla sprendžiant kuri finansų ataskaita yra pagrindinė.

Net atmetus kitas svarbias ataskaitas – beveik visuomet lygiaverčiai balansas rungiasi su pelno (nuostolių) ataskaita. Abi labai svarbios ir reikalingos, tačiau tuo pačiu visiškai skirtingos. Taigi, pabandykime detaliau panagrinėti balansą.

euro

Pirmiausia balanse figūruoja ilgalaikis turtas. Juo vadinamas turtas, kuris išlieka versle keletą ataskaitinių metų ir yra naudojamas versle visą savo gyvavimo laikotarpį, kad verslas galėtų vykti. Pavyzdyje patalpos ir transporto priemonė yra ilgalaikis turtas, kadangi verslas juos laiko ir naudoja. Tačiau, jei verslas pardavė transporto priemonę ar patalpas, ilgalaikiu turtu bus tik tas turtas, kuris liks versle ir bus jame naudojamas. Visa kita yra trumpalaikis turtas.

Trumpalaikis turtas yra tas turtas, kuris paprastai verslo yra suvartojamas per vienus ataskaitinius metus. Verslo atsargos paprastai gali būti parduotos ir atstatytos bent kartą per ataskaitinius metus. Todėl tai yra trumpalaikis turtas. Verslas jau įkurtas, bet reikia pradėti konkrečią veiklą, kam reikalingas apyvartinis kapitalas.

Gautinos sumos, tai kitų asmenų skolos įmonei. Tačiau laikoma verslo turtu, kadangi galima pareikalauti sumokėti skolą ir priskiriama prie lėšų panaudojimo, kadangi skolininkas gavo prekes (arba paslaugas), už kurias dar nemokėjo.

Pvz., baldai ir įranga yra ilgalaikis turtas, kadangi jie bus naudojami versle keletą metų, grynieji pinigai yra trumpalaikis turtas, kadangi jie bus labai greitai sunaudoti verslui normaliai veikiant.

Paimta paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, todėl parodoma nuosavo kapitalo, kas yra ilgalaikiai (pastovus), bei trumpalaikių įsipareigojimu, kurie yra šaltiniai, grąžinami per vieną finansinį laikotarpį.

Rezervai šiuo atveju susideda iš nepaskirstyto pelno arba sukaupto pelno, taip pat galimi kiti rezervai. Tai yra pelnas, kuris liko versle tam, kad jį sustiprinti, o nebuvo išdalintas akcininkams kaip dividendai. Rezervai nerodo grynųjų pinigų. Analizuodami kompanijos balansą, jūs pamatysite, jog yra įmanoma turėti labai didelius rezervus, bet labai mažai pinigų. Taip yra todėl, jog rezervai yra paprasčiausiai kitas resursų, kurie balanso turto pusėje yra naudojami pirkti patalpas, įrangą, atsargas ar kokį nors kitą turtą (kuris gali apimti grynuosius pinigus, bet nebūtinai turi būti sudarytas išimtinai tik iš grynųjų pinigų), šaltinis.

Įmonių balansai būna ir nuoseklios arba vertikalios formos, kuri yra lengviau suprantama, neturintiems gilesnių žinių apskaitos tvarkyme.

Tiek apyvartinis, tiek ir visas gamybinis kapitalas vertikalios formos balanse yra puikiai matomi iš pirmo žvilgsnio. Dvipusiame balanse juos reikėtų papildomai skaičiuoti. Nuosavas kapitalas – tai ta verslo dalis, kuri priklauso savininkams.

Yra labai svarbu turėti pakankamai apyvartinio kapitalo, įgalinančio verslą veikti tol, kol jis gaus įplaukų iš savo veiklos, tačiau reikia prisiminti, jog turėti per daug apyvartinio kapitalo yra taip pat blogai kaip ir turėti jo per mažai. Tikslas yra nuspręsti, koks apyvartinio kapitalo lygis yra tinkamiausias konkrečiam verslui ir stengtis jį išlaikyti tame lygyje.

Daugiau apie balansą skaitykite čia:

www.finansistas.net/balansas.html

www.investopedia.com/terms/b/balancesheet.asp

Sėkmės analizuojant balansą ir kitas įmonių finansines ataskaitas!