Kaip reklamoje lyginti kainas neklaidinant vartotojų?

Konkurencijos taryba pristato interaktyvią palyginamųjų kainų reklamose atmintinę, kurioje reklaminės veiklos subjektai gali pasitikrinti, ar skleidžiama reklama nėra klaidinanti.

Prekių̨ ir paslaugų kainos patrauklumui parodyti verslas dažnai pasitelkia kainų palyginimus. Tokia informacija vartotojams naudinga, nes jie gali įvertinti pasiūlymų naudą. Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad reklamose skelbiama informacija apie kainas turi būti teisinga, išsami, pateikta taip, jog neklaidintų vartotojų.

Siekdamas įvertinti, ar reklama neklaidina, jos davėjas turi įvertinti, kaip reklamą suvoks vidutinis vartotojas. Pavyzdžiui, naudoti apibūdinimus „ankstesnė kaina“, „sumažinta nuo“ ir nubrauktą aukštesnę kainą tik tuomet, jei tai yra paties reklamos davėjo anksčiau taikyta kaina. Taip pat rekomenduojama naudoti reklamoje apibūdinimą „iki xx proc.“ tik tuo atveju, jei skelbiamas maksimalus kainos sumažinimas išpardavimo pradžioje taikomas bent 10 proc. nurodytų prekių (tam tikros prekių grupės prekių) ir nurodomas tokio išpardavimo laikotarpis.

Konkurencijos taryba, siekdama padėti reklaminės veiklos subjektams parodyti vartotojams tikrąją pasiūlymo naudą, 2016 m. paruošė Rekomendacijas dėl kainų palyginimo reklamose ir trumpą interaktyvią atmintinę. Tikimasi, kad tiek šios Rekomendacijos, tiek interaktyvi atmintinė padės formuoti sąžiningus reklamos pasiūlymus, neklaidinti vartotojų ir sumažins riziką, kad skelbiama reklama gali neatitikti Reklamos įstatymo reikalavimų.