Paskelbtas bendras Europos Komisijos ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos pareiškimas dėl išaugusios tinklų apkrovos Europoje, kurią lėmė „Covid-19“ pandemija

2020 m. kovo 19 d. Šiandien Europos Komisija ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) paskelbė bendrą pareiškimą dėl išaugusios tinklų apkrovos, kurią lėmė „Covid-19“ pandemija. Pareiškime pažymima, kad  dėl įvestų fizinio judėjimo apribojimų visose Europos Sąjungos šalyse išaugo interneto prieigos paslaugų poreikis (pvz., nuotoliniam darbui ar nuotoliniam mokymuisi), todėl šiuo metu stebimas ženklus interneto srauto išaugimas. 

Išaugęs interneto duomenų srautas gali sukelti tinklų perkrovas, nors, kaip rodo Europos operatorių pateikti duomenys, šiuo metu tinklai apkrovas atlaiko. Todėl Europos Komisija ir BEREC primena, kad, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2015/2120, interneto prieigos paslaugų teikėjai išimties sąlygomis, t. y. Covid-19 krizės kontekste, siekdami užkirsti kelią gresiančiai tinklo perkrovai ir sušvelninti neįprastos arba laikinos tinklo perkrovos poveikį, gali taikyti pagrįstas srauto valdymo priemones, kaip tai numatyta Reglamente (su sąlyga, kad lygiaverčiams srautams taikomos vienodos priemonės). Visgi svarbu priminti, kad išlieka reikalavimas užtikrinti atvirą interneto prieigą Europos Sąjungoje pagal visas Reglamento (ES) 2015/2120 nuostatas ir šiuo metu.

Pranešime yra pateikiamos rekomendacijos, kaip elgtis interneto prieigos teikėjams tinklo perkrovos atveju, į kokias aplinkybes būtina atsižvelgti taikant srauto valdymo priemones.

Europos Komisija ir BEREC, kartu su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, kuria specialų ataskaitų teikimo mechanizmą, kuris leis nuolat stebėti interneto srauto padėtį kiekvienoje valstybėje narėje ir užtikrinti greitą reagavimą į galimas tinklų perkrovas.

Pranešimą paskelbė: Rasa Karalienė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)