„Huawei Technologies“ vadovas Baltijos šalyse: 5G Lietuvai atvertų plačias galimybes

Ekspertai pripažįsta, kad 5G technologija ne tik sudaro pagrindą naujų pramonės šakų atsiradimui, bet ir lemia papildomų darbo vietų sukūrimą. Neabejojama, kad ilguoju laikotarpiu minėta technologija taip pat darys įtaką valstybių BVP augimui. Remiantis IHS pateikta ataskaita, iki 2035-ųjų viso pasaulio BVP dėl 5G kuriamos pridėtinės vertės augs daugiau nei 3 trln. eurų, o tai prilygsta dabartiniam Indijos BVP. Tuo pačiu bus sukurta 22 mln. darbo vietų visame pasaulyje, iš jų 6 mln. – Europoje. Kaip teigia „Huawei Technologies“ vadovas Baltijos šalyse Ricky Chen, Lietuva turi šviesią ateitį 5G sektoriuje ir gali įgyti konkurencinį pranašumą – belieka tuo pasinaudoti.

Lietuvoje – tinkama aplinka 5G plėtrai

Kaip pasakoja R. Chen, 5G bus vienas svarbiausių skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės elementų per ateinantį dešimtmetį. Europos Sąjunga (ES), kaip pagrindinė 5G standartų rėmėja, su šia technologija susijusių veiksmų planą paskelbė dar 2015 m. rugsėjį.

„Tai reiškia, kad Europa yra pradėjusi 5G diegimo ir bandymų etapą. Apskritai minėtas planas reikalauja, kad iki 2020 m. kiekviena ES valstybė narė teiktų 5G mobiliojo ryšio paslaugas bent viename mieste. O iki 2025-ųjų kiekviena narė turi užtikrinti prieigą prie minėtos technologijos miestuose, magistraliniuose keliuose, geležinkeliuose bei kituose kertiniuose infrastruktūros elementuose“, – aiškina „Huawei Technologies“ vadovas Baltijos šalyse.

Lietuva šiuo atveju nelieka nuošalyje. Neseniai konsultacijų kompanijos „Incites“ atlikta Europos pasirengimo 5G ataskaita parodė, kad Lietuva pagal minėtą rodiklį užima 1 vietą Rytų Europoje ir 17 tarp visų ES šalių.

„Tai rodo, kad Lietuvos pasirengimas 5G technologijai, žvelgiant į reikalingą teisinę bazę bei infrastruktūrą, vis dar išlieka itin aukštas. Negana to, galima pažymėti, kad egzistuoja pakankamai stiprus ryšys tarp valstybės pasirengimo 5G technologijai ir jos geografinės lokacijos“, – tęsia kompanijos atstovas.

Lietuva, anot jo, kaip svarbi ES narė, yra didžiausia ekonomika Baltijos regione. Bendradarbiaudama su Šiaurės Europos šalimis, ji gali užsitikrinti greitą ir sklandų perėjimą prie 5G technologijos. Eksperto nuomone, Lietuvos 5G plėtros strategija taip pat gali turėti didelį poveikį visam regionui ir paskatinti pramonės atstovus bendradarbiauti, kas yra abipusiai naudinga.

Strateginės įmonės gali tapti efektyvesnės

Kaip įsitikinęs „Huawei Technologies“ vadovas Baltijos šalyse, reikia suvokti, kad šiandien inovacijos kaip niekada anksčiau yra gyvybiškai svarbi Europos konkurencingumo pasauliniame kontekste dalis. Dėl šios priežasties veiksmingos inovacijų politikos kūrimas yra didžiausias ES ir jos valstybių narių rūpestis, įskaitant ir Lietuvą.

„Dėl neseniai įvykdytos ambicingos inovacijų sistemos reformos Lietuvos matomumas auga ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Žvelgiant iš šiandienos perspektyvos, būdama euro zonos nare, daugiau nei 95 proc. Lietuvos tiesioginių užsienio investicijų ateina iš kitų ES šalių. Pagrindinės šalies pramonės šakos apima maisto perdirbimo pramonę, žemės ūkį, turizmą, finansines paslaugas ir kt. Šiuo atveju 5G technologijos gali paskatinti visų jų plėtrą“, – detalizuoja ekspertas.

Kaip pavyzdį kompanijos atstovas pateikia tradicinę pramonę, kurioje produkcijos kokybė priklauso nuo žmogaus rankų, o pati sritis yra mažai standartizuota, neefektyvi ir reikalaujanti didelių darbo sąnaudų.

„Atėjus 5G technologijai, viskas pasikeistų, kadangi procesai būtų standartizuoti ir būtų padidintas gamybos našumas. Jei remtumėmės dar konkretesniais pavyzdžiais, Klaipėdos uostas yra svarbiausias ir didžiausias šalies transporto mazgas. Uosto metinės krovos galimybės viršija 65 mln. tonų. 5G technologija galėtų paskatinti uosto transformaciją, leistų automatizuoti procesus bei minėtą krovos skaičių dar labiau padidinti“, – įsitikinęs „Huawei Technologies“ vadovas Baltijos šalyse Ricky Chen.

Jis priduria, kad išmanieji uostai šiandien jau remiasi 5G technologijomis, kad padidintų efektyvumą ir netgi jų saugumą. Be kita ko, mažesnės sąnaudos lemtų ir ekologiją, kas šiandieniniame kontekste yra itin aktualu.

Dar daugiau pridėtinės vertės

Suprantama, 5G palies ne tik pramonę. Pasak R. Chen, duos impulsą ir kitoms sritims, pavyzdžiui, švietimo sistemai. „Tarkime, pasitelkiant virtualios ar papildytosios realybės technologijas, bus suteikta prieiga prie didelio duomenų kiekio bei užtikrinta galimybė edukacijai platesniu mastu. Juk ne kas kitas, o švietimas yra išsivysčiusios žmonijos garantas“, – kalba ekspertas.

Negana to, šiandien nemažai institucijų jau analizuoja 5G naudojimo atvejus. Dėl šios priežasties „Huawei“ kompanijos įsteigtos „X Labs“ laboratorijos bendradarbiauja su pagrindiniais pramonės partneriais visame pasaulyje, siekdamos ištirti 5G galimybes ir jų pritaikymą specialioms interesų grupėms.

Pati ES yra išleidusi ataskaitą, kurioje teigiama, kad 5G sudarys galimybes plėtoti 8 pagrindines vertikalias pramonės šakas: automobilių pramonę, aptarnavimo paslaugos, visuomenės saugumą, aukštųjų technologijų kūrimą, skaitmeninį internetą, sveikatos apsaugą bei finansines paslaugas.

„Kalbant apie 5G potencialą, šiuo atveju atsižvelgiame į tris pagrindinius veiksnius, tokius kaip rinkos dydį, pramonės koncentraciją bei reikalavimus 5G technologijai. Manome, kad energetika, pramonės gamyba ir autonominių automobilių sektorius yra pagrindinės sritys, kur 5G poreikis yra didžiausias. Kadangi Lietuva turi puikių specialistų, ji turėtų į tai atkreipti dėmesį bei tuo pasinaudoti“, – sako R. Chen.

Ekspertas priduria, kad 5G nebus vien tik susijusi su globalia ekonomika. „Kiekvienas lietuvis galės prie to prisiliesti. Pavyzdžiui, daiktų internetas yra tai, kas dabar sparčiai keičia pasaulį. O su 5G technologija visa tai bus perkelta į dar aukštesnį lygį ir gyvenimui suteiks daugiau kokybės bei patogumo“, – detalizuoja jis.

Be kita ko, dėvimi įrenginiai leis detaliau analizuoti žmonių sveikatos būklę ir numatyti galimus sutrikimus. Kadangi sveikatos priežiūra yra kiekvienos valstybės vienas pagrindinių uždavinių, 5G technologija leis valstybei dar labiau pasirūpinti savo gyventojais.

Pranešimą paskelbė: Inga Petrauskaitė, UAB „INK agency“