Pramonės skaitmeninimui skatinti – virtualios realybės sprendimai

Jau šiais metais Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje (MITA) startuos dvi praktinių technologinių žinių ir sprendimų apsikeitimo platformos „Industry 4.0 LAB“. Pasitelkiant technologinius sprendimus, bus teikiamos konsultacinės paslaugos pramonės įmonėms, norinčioms savo veiklą transformuoti į žiedinės ekonomikos modelį.  

Šiuo metu Europos Sąjungos pramonė susiduria su dviem ryškiausiais iššūkiais. Pirmasis –  tai pasaulinio konkurencingumo išlaikymas bei stiprinimas diegiant skaitmenines technologijas. Antrasis susijęs su klimato kaitos mažinimu kuriant žiedinę ekonomiką. 

Vertindami padėtį skaitmeninimo ir žiedinės ekonomikos srityse, tarptautiniai ekspertai ragina pasinaudoti galimybėmis ir ne tik atnaujinti bei skaitmeninti gamybos procesus, bet ir naudotis naujausiomis skaitmeninėmis technologijomis, kurios įgalina sekti bei mažinti gamybinės veiklos poveikį aplinkai. Lietuva – ne išimtis. Siekiant sumažinti klimato kaitą ir išlaikyti konkurencingumą, Lietuvos gamybos įmonėms gyvybiškai svarbu didinti produktyvumo lygį skaitmenizuojantis, skirti papildomas investicijas į aukštesnės/aukštos pridėtinės vertės tvarių produktų kūrimą bei investuoti į skaitmenines darbuotojų kompetencijas. 

„Skaitmeninimas jau keičia gamybos procesus ir verslo modelius visame pasaulyje, o artimoje ateityje tai palies dar daugiau ekonominių veiklų. Tačiau pastebime, kad Lietuvos verslui labai trūksta įgūdžių, o ypač – praktinės patirties, kaip diegti skaitmenines technologijas. Būtent todėl išskirtinį dėmesį reikia skirti palankios aplinkos pramonės raidai, ypač įgūdžių bei kompetencijų formavimui bei verslo investicijų į skaitmeninimą, skatinimui. Suteikdami progą įmonėms praktiškai išbandyti šiuos technologinius sprendimus, galėsime padėti verslui skaitmenizuotis ir išnaudoti visą ketvirtosios pramonės revoliucijos potencialą bei gauti kuo didesnę skaitmeninių inovacijų naudą“, – sako MITA projekto „Smart InoTech pramonei“ vadovas Paulius Petrauskas.  

Įmonių konsultacijoms numatoma naudoti dvi viešas virtualius skaitmeninius produktus pristatančias demonstracines gamybines linijas „Industry 4.0 LAB“. Jos orientuotos į žiedinės ekonomikos sprendimus ir jų demonstravimo paslaugas. Pavyzdžiui, virtualios realybės programinėmis sąsajomis grįsta integracinė įrenginių, įrengimų ir programų sistema leidžia modeliuoti skirtingus technologinius gamybinės linijos sprendimus.  

Kartu bus teikiamos inovacijų konsultavimo paslaugos dėl naujų, pilotinių, MTEP rezultatais grįstų skaitmeninių ir / arba žiedinę ekonomiką skatinančių technologijų diegimo Lietuvos pramonės įmonėse. Pabrėžiama, kad veiklos, nukreiptos į skaitmeninės žiedinės ekonomikos ekosistemos palaikymą ir plėtrą, bus vykdomos išlaikant atvirą priėjimą prie skaitmeninių kompetencijų.

Minėtos veiklos ir konsultacijos bus organizuojamos Lietuvoje steigiamuose Europos skaitmeninių inovacijų centruose (ESIC), kuriems Europos Komisija pagal Skaitmeninės Europos programą (angl. Digital Europe Programme) planuoja skirti 11,665 mln. Eur. Lygiai tokį patį indėlį turi įnešti ir Lietuvos valstybė natūra ar pinigais, prireikus pasitelkdama ir privatųjį finansavimą. Veiklomis „Industry 4.0 LAB“ platformose MITA prisidės prie Skaitmeninės Europos programos tikslų įgyvendinimo – skatins Europos pramonės ir visuomenės skaitmeninę ir žaliąją transformaciją bei didins pramonės konkurencingumą. 

Skaitmeninės Europos programa (Digital Europe Programme) yra Europos finansavimo programa, skirta skatinti skaitmeninę žaliąją verslo, visuomenės ir viešojo sektoriaus transformaciją. Kaip vieną esminių programos įgyvendinimo instrumentų Europos Komisija organizuoja Europos skaitmeninių inovacijų centrų (ESIC) steigimą. ESIC skatins dirbtinio intelekto, didelio našumo kompiuterių ir kibernetinio saugumo taikymą, taip pat spartindami kitų pramonės skaitmeninimo technologijų diegimą versle bei Europos viešojo sektoriaus organizacijose. Numatoma, kad ESIC į savo paslaugų portfelį integruos pramonės transformacijos ir simbiozės keliamų pokyčių valdymui reikalingas skaitmeninimo paslaugas, didinančias energijos vartojimo efektyvumą, skatinančias eko-inovacijas, padedančias kontroliuoti energijos suvartojimą ir sukuriančias prielaidas mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą.

Parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos stuktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Smart Inotech pramonei“. Projekto  Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0004. 

Plačiau apie projektą skaitykite ČIA.

Pranešimą paskelbė: Karolina Urbonaitė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Pramonės skaitmeninimui skatinti – virtualios realybės sprendimai