Apsispręsta dėl modelio, pagal kurį Lietuvoje bus įdiegta eSIM technologija

Valstybės institucijos ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai sutarė dėl modelio, pagal kurį Lietuvoje bus įdiegta integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) technologija. Visi reikalingi žingsniai pristatyti parengtoje eSIM studijoje. Susisiekimo ministerija eSIM technologiją ir su jos diegimu atsirasiančias naujas galimybes laiko itin reikšmingomis, skatinančiomis naujų technologijų plėtrą.

„Gausybė daiktų interneto įrenginių, jeigu dar ne šiandien, tai tikrai netolimoje ateityje taps realybe. eSIM technologija kartu su 5G ryšio tinklų plėtra sudarys masinio daiktų interneto sprendimų taikymo įvairiuose sektoriuose prielaidas. Tikimės, kad per 2022 m. Ryšių reguliavimo tarnyba ir mobiliojo ryšio paslaugų teikėjai, produktyviai bendradarbiaudami, įgyvendins eSIM technologijos skatinimo modelyje pasiūlytus veiksmus ir galėsime didžiuotis kaip valstybė, kuri ne tik viena pirmųjų pasaulyje nustatė daiktų internetui palankų teisinį reguliavimą, tačiau ir pasiekė proveržį šioje srityje“, – eSIM studijos pristatymo konferencijoje sakė susisiekimo viceministrė Agnė Vaiciukevičiūtė.

Šiandien norint pakeisti paslaugų teikėją, tenka fiziškai keisti SIM korteles. Įgyvendinus eSIM technologinius sprendimus, paslaugos gavėjo pageidavimu fizinį SIM kortelės keitimą bus galima pamiršti – paslaugų teikėjas bus pakeičiamas nuotoliniu būdu, naudojant jau iš anksto įrenginyje gamintojo įdiegtą eSIM arba atitinkamą fizinę eSIM kortelę.

eSIM naudojimo skatinimo Lietuvoje modelis yra paremtas tarptautine praktika, techninių standartų ir Lietuvos esamos situacijos detalia analize, numatančia aiškią eSIM technologija pagrįstų paslaugų veikimo schemą, apimančią technines, saugumo, teisines ir organizacines priemones, kurias turėtų įgyvendinti valstybės institucijos ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai.

Šio modelio atveju valstybė paslaugos teikimo procese tiesiogiai nedalyvautų, o operatoriai paslaugoms teikti ir paslaugų teikėjui keisti nuotoliniu būdu naudotų atskiras abonentų valdymo sistemas. Parengta studija ir modelio sukūrimas – tik vienas iš žingsnių.

„Galime pasidžiaugti, kad prieš mėnesį buvo padarytas dar vienas žingsnis, vedantis spartesnio eSIM technologijos diegimo link – priimtas Elektroninių ryšių įstatymas, kuriame įtvirtinama teisė vartotojams gauti ryšio paslaugas su eSIM, o prireikus taip pat ir pakeisti ryšio paslaugų teikėją nuotoliniu būdu. Ši įstatymo dalis įsigalios nuo 2023 metų“, – akcentavo susisiekimo viceministrė. Lietuva yra viena pirmųjų pasaulyje reglamentavusi eSIM diegimą.

Viceministrė taip pat atkreipė dėmesį, kad kitais metais Susisiekimo ministerija pradės naują, susisiekimo inovacijų smėlio dėžės (angl. sandbox) iniciatyvą, kuria bus skatinami inovatyvių sprendimų įvairiose srityse bandymai realiomis sąlygomis ir praktinis jų pritaikymas. 5G ryšio, daiktų interneto, eSIM technologijomis grįstus sprendimus pritaikyti norintys verslo, mokslo atstovai ir jų konsorciumai bus kviečiami dalyvauti ir gauti tam reikalingą finansavimą.

eSIM paslaugų įteisinimą Elektroninių ryšių įstatyme ir eSIM studijos parengimą inicijavo Susisiekimo ministerija. Studiją parengė UAB „Ernst & Young Baltic“ kartu su Ryšių reguliavimo tarnybos vadovaujama kompetentinga Lietuvos ir užsienio ekspertų komanda. Su visa eSIM studija bus galima susipažinti Ryšių reguliavimo tarnybos internetinėje svetainėje www.rrt.lt

Pranešimą paskelbė: Agnė Augustinaitė, LR Susisiekimo ministerija