Vyriausybės kanclerė Taline dalyvavo aukščiausio lygio susitikime skaitmenizavimo tema

Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė antradienį dalyvavo Taline aukščiausio lygio susitikime skaitmenizavimo klausimais (angl. Tallinn Digital Summit) ir pasidalijo Lietuvos gerąja patirtimi skaitmeninės darbotvarkės srityje.

Vyriausybės kanclerė G. Balčytytė kartu su Estijos užsienio reikalų ministre Eva-Maria Liimets, Vyriausybės įgaliotiniu Trijų jūrų iniciatyvai, Lenkijos užsienio reikalų viceministru Pawelu Jablonskiu ir Slovėnijos viešojo administravimo ministru Boštjanu Koritniku dalyvavo grupinėje diskusijoje „Patikimų ryšių kūrimas per Trijų jūrų iniciatyvą bei pasauliniu mastu“. Joje aptarta kaip užtikrinti, kad skaitmeninis junglumas būtų plėtojamas remiantis pasitikėjimu ir skaidrumu, bei Trijų jūrų regionas (3SI) taptų junglumo infrastruktūros kūrimo pavyzdžiu.

Vyriausybės kanclerė G. Balčytytė pažymėjo, kad Lietuva palaiko Trijų jūrų iniciatyvos tikslus bei dalyvauja pradėjusio veikti investicijų fondo veikloje. Skaitmeninimo srityje Lietuva patenka į geriausių šalių dešimtuką ir daugeliu atvejų viršija ES vidurkį arba mažai atsilieka nuo neretai lydere laikomos Estijos.

G. Balčytytė su konferencijos dalyviais pasidalijo įžvalgomis apie pagrindinius iššūkius kuriant patikimą junglumą (angl. Trusted Connectivity). Patikimas junglumas šioje konferencijoje buvo aptariamas kaip demokratinio pasaulio vertybėmis – atvirumu, skaidrumu, vietinių bendruomenių įtraukimu, žmogaus teisių ir privatumo apsauga – pagrįstas kritinės junglumo infrastruktūros kūrimas. Jis supriešinamas autoritarinių režimų finansuojamai infrastruktūros plėtrai.

„Patikimo junglumo idėjos realizavimui reikalinga fizinė ir skaitmeninė infrastruktūra, finansuojama ir kuriama skaidriais demokratinių vertybių ir žmogaus teisių apsaugos principais. Kita vertus, be reikalingų įgūdžių negalėsime išlaikyti ir išnaudoti tokios infrastruktūros. Todėl būtina kalbėti apie įgūdžius kaip apie dar vieną kuriamos infrastruktūros dėmenį. Esu tikra, kad, kai daugelis fizinės infrastruktūros komponentų gali būti finansuojama privataus sektoriaus, viešasis sektorius turi tapti mano minėtos gebėjimų kūrimo vėliavnešiu“, – teigė G. Balčytytė.

Pirmąją vizito dieną (pirmadienį) Vyriausybės kanclerė Taline susitiko su Estijos valstybės sekretoriumi Taimaru Peterkopu ir Estijos Vyriausybės vyriausiuoju informacijos pareigūnu, Ekonomikos ir komunikacijų ministerijos generalinio sekretoriaus pavaduotoju skaitmeninei plėtrai Siimu Sikkutu ir pasidalijo informacija apie svarbius pasiekimus duomenų valdysenos bei analizės srityje. Estijos institucijos, kaip ir Lietuvos, taip pat ieško geriausių sprendimų, kaip operatyvius duomenis pasitelkti siekiant suvaldyti ekstremalias situacijas. G. Balčytytė su valstybės sekretoriumi aptarė centralizuotos krizių valdymo sistemos, strateginio planavimo, atviros vyriausybės sprendimų priėmimo temas. Sutarta, kad abiejų šalių institucijos galėtų dirbti kartu sprendžiant aktualiausias šių dienų problemas.

Pranešimą paskelbė: – -, Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija