Taro ir angelų kortos: panaudojimas ir skirtumai

Taro kortos – tai senovinis kortų rinkinys, kuris dažnai naudojamas ezoteriniams tikslams, tokiems kaip būsimų įvykių spėliojimas, meditacija arba dvasinės augimo praktikos. Taro kortų rinkinys dažniausiai susideda iš 78 kortų: 22 Didieji arkanai ir 56 Mažieji arkanai. Kiekviena korta turi savo simboliką, reikšmę ir interpretaciją, kuri skirtingai aiškinama priklausomai nuo skaitymo konteksto ir kitų kortų, su kuriomis ji atsiduria. Taro kortų skaitymo tradicija įvairiuose kultūrinėse kontekstuose gali skirtis, tačiau dažniausiai tai yra sudėtingas simbolių, archetipų ir asmeninės intuicijos derinys.

Angelų kortos

Angelų kortos – tai kortų rinkinys, kuris skirtas įkvėpimui, paguodai ir dvasiniam gudrumui. Šios kortos dažnai atspindi pozityvias vertybes, tokioa kaip meilė, draugystė, pasitikėjimas. Angelų kortos yra sukurtos taip, kad jas būtų lengva naudoti: ant kiekvienos kortos yra žodis arba frazė, kartais su papildomu paaiškinimu ar citata. Skirtingai nuo taro kortų, angelų kortos nėra skirtos ateities spėliojimui, bet daugiau kaip įrankis, padedantis susikoncentruoti į dabartį ir atrasti gyvenime esančią harmoniją.

Pagrindiniai skirtumai

Paskirtis: Taro kortos dažnai naudojamos ateities spėliojimui ir problemų analizei, o angelų kortos – dvasinei orientacijai ir paguodai.

Kompleksiškumas: Taro kortos yra sudėtingesnės ir dažnai reikalauja ilgesnio mokymosi bei interpretacijos, tuo tarpu angelų kortos yra paprastesnės ir lengviau prieinamos.

Simbolika: Taro kortose sudarytos iš simbolių, numerologijos, spalvų ir archetipų, o angelų kortose dominuoja tiesmukas ir pozityvus pranešimai.

Abi šios kortų rūšys gali būti vertingas įrankis asmeniniam augimui ir savęs pažinimui, tačiau svarbu yra tinkamai jas naudoti ir nepainioti su visagališkais atsakymais į visus gyvenimo klausimus.

Kaip naudotis šiomis kortomis?

Taro kortos

Ruošiamasi skaitymui: Prieš pradedant skaitymą, daugelis žmonių medituoja arba atlieka tam tikrus ritualus, siekdami susikoncentruoti ir pasirengti dvasiškai.

Klausimo formavimas: Dažnai pradedama nuo konkretaus klausimo ar situacijos, kuriai reikia atsakymo ar gaires.

Kortų maišymas ir išdėstymas: Kortos sumaišomos ir išdėstomos pagal tam tikrą modelį, kuris vadinamas išdėstymu.

Interpretacija: Kiekviena korta interpretuojama atsižvelgiant į jos poziciją išdėstyme ir sąveiką su kitomis kortomis.

Refleksija: Po skaitymo svarbu paskirti laiko refleksijai ir apmąstymams, kaip gauta informacija gali būti pritaikyta gyvenime.

Angelų kortos

Intencija: Prieš traukiant kortą, galite suformuluoti intenciją ar paprašyti angelų pagalbos ir gairių.

Kortos traukimas: Paprastai išmaišius kortas, traukiama viena ar kelios, kurios tada interpretuojamos.

Pagrindinė žinutė: Kortoje pateikta žinutė yra tiesioginė ir paprastai nereikalauja sudėtingos analizės. Ji gali būti kaip patarimas, taip ir įspėjimas arba gairė.

Dvasinis pritaikymas: Po kortos traukimo svarbu paskirti laiką, kad apmąstytumėte, kaip ši žinutė galėtų būti pritaikyta į jūsų kasdieninį gyvenimą.

Kur rasti ir kaip pasirinkti?

Taro ir angelų kortas galima rasti knygynuose, ezoterinių prekių parduotuvėse arba internete. Pasirinkimas gali priklausyti nuo jūsų asmeninių norų, tokių kaip dizainas, autorius ar tradicija, kurią jūs sekdami norite naudoti kortas.

Svarbu prisiminti, kad nei taro, nei angelų kortos nėra absoliutūs atsakymai į visus gyvenimo klausimus. Jos gali būti naudingas įrankis dvasiniam augimui ir savęs pažinimui, tačiau neturėtų būti naudojamos kaip vienintelė gairė sprendimų priėmimui ar atsakymams į gyvenimo klausimus.