Seimo Ateities komitetas apie valstybės informacinių technologijų infrastruktūrą: nuo konsolidacijos iki skaitmeninės Lietuvos suvereniteto

2021 m. rugsėjo 27 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Tęsdamas parlamentinę kontrolę Ateities komitetas rugsėjo 24 d. nuotoliniame posėdyje domėjosi valstybės informacinių technologijų (IT) infrastruktūros konsolidavimo pažanga ir nagrinėjo tebesitęsiančias šio proceso problemas.

Posėdyje dalyvavęs Informacinės visuomenės plėtros komiteto Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento direktorius Andžejus Trachimovičius išsamiai pristatė pasiektus IT konsolidavimo I etapo rezultatus, išryškino pagrindines rizikas ir įvardijo pagrindinius kylančius iššūkius. Pažymėta, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijos patvirtintos duomenų valdymo aptarnavimo gairės pasipildė pažangiomis objektinių duomenų saugyklos ir konteinerių valdymo platformos paslaugomis. Taip pat finišavo įdiegta IT paslaugų valdymo sistema, kurioje esami klientai gali matyti reikalingų paslaugų įkainius, registruoti įvykusius incidentus, teikti užklausas ir gauti ataskaitas bet kuriuo paros metu.

Ateities komiteto posėdžio dalyviai vardijo proceso problemas. Viena iš pagrindinių – plečiantis infrastruktūrai ir atsiradus dideliam duomenų kiekiui nėra, kur jų patalpinti – trūksta duomenų centrų. Taip pat, kasmet tobulėjant ir sudėtingėjant IT sistemoms, auga specialistų poreikis, pastebima, kad jie turi turėti įvairias kompetencijas. Specialistų valstybinėse įstaigose nepakanka. Be to, vienas iš aktualiausių klausimų išlieka šio projekto tęstinumas po 2027 m., kai baigsis Europos Sąjungos parama bei Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo (RRF) priemonės valdymo rizika (kai lėšų daug, o terminai įgyvendinimui – labai trumpi). Negalima nepaminėti ir viešojo sektoriaus subjektų patirties stokos įgyvendinant naujus IT standartus, baimės, o kartais – ir nenoro priimti permainas, susijusias su konsolidavimo proceso taikymu, kaip svarbių aspektų, dominuojančių konsolidavimo procese.

„Valstybinės įstaigos sabotuoja procesą – neatiduodamos finansų ir žmonių, taip kaip buvo susitarta valstybės IT konsolidacijos pradžioje. Ir čia reikia politikų įsikišimo, kad procesas nesustotų“, – posėdžio dalyvių dėmesį atkreipė asociacijos „Infobalt“ direktorius Mindaugas Ubartas.

Posėdyje pažymėta, kad nesant duomenų valdymo strategijos, yra užkertamas kelias skirtingų organizacijų ir sektorių duomenų sąveikumui ir duomenų, procesų ir organizacijų veiksmingai integracijai į vieningą duomenų valdymo sistemą. Užsiminta apie IT kompetencijų centro, bendradarbiavimo su verslu svarbą skatinant sektoriaus augimą ir pažangą. Paminėta, kad šiuo atveju iš tikrųjų pradedama kalbėti apie skaitmeninės Lietuvos suverenitetą.

Komitetas, imdamasis lyderystės kuriant, įgyvendinant ir vystant valstybės informacinių išteklių darbotvarkę, nusprendė toliau tęsti šio klausimo stebėseną po kelių savaičių, aiškinantis, kaip sprendžiamos kitos valstybės IT ekosistemos problemos.

Skaitmeninė Lietuva yra vienas iš prioritetinių Ateities komiteto darbotvarkės klausimų.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija