Lietuva dalyvauja tobulinant vieningą elektroninio parašo ir elektroninio verslo saugos reguliavimo sistemą

2018 m. vasario 16 d. Vienoje (Austrija) vyko antrasis Europos Parašo Dialogo – EPD (ang. European Signature Dialog) steigėjų posėdis, kuriame Europos Sąjungos elektroninio parašo ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai aptarė eIDAS reglamento harmonizuoto įgyvendinimo nacionaliniu mastu aktualijas.

„Metinis Europos parašo dialogas yra nuolatinis pagrindinių Europos pasitikėjimo paslaugų teikėjų minčių centras. Kartu mes galime užtikrinti sąžiningas sąlygas ir suderintą skaitmeninių parašų politiką bei imtis kitų svarbių žingsnių Europos skaitmeninio parašo istorijoje. Europai reikia aiškių atsakymų į būsimus skaitmeninimo uždavinius, todėl labai džiaugiamės, kad kartu turime galingą balsą. Norime, kad Europa taptų svarbia autentiškumo ir kibernetinio saugumo veikėja, – sako renginį organizavusio „A-Trust“  vadovas Michael Butz.

Glaudžiai bendradarbiaudama su ES institucijomis, EPD planuoja ieškoti  eIDAS reglamento ir jo įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu sprendimų, siekiant sukurti veiksmingą visos Europos eIDAS sistemą. Svarbiausi EPD išsikelti tikslai: suderinti Europos pasitikėjimo centro infrastruktūros standartus, didinti informuotumą apie eIDAS (elektroninės atpažinties ir elektroninių  operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų), siekiant paskatinti ir pagreitinti Europos skaitmeninę ekonomiką, skatinti asmens duomenų apsaugą, sukurti Europos debesijos sistemą, pagrįstą vietos infrastruktūra ir Europos teise.

Pasak Lietuvą atstovavusio „Skaitmeninio sertifikavimo centro“ vadovo Mudriko Dadašovo, renginyje buvo siekiama aptarti, kaip būtų galima stiprinti patikimumo užtikrinimo paslaugų infrastruktūrą, turint  omeny, kad prie jos kūrimo prisideda tiek Europos Sąjungos, tiek šalių narių politiką formuojančios institucijos, įvairios priežiūros įstaigos ir patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai.

„2016 m. liepos 1 d. pradėjus taikyti eIDAS reglamentą paaiškėjo, kad įžvalgų, kaip turėtų būti įgyvendintas šis reglamentas nacionaliniu mastu, trūksta. Prieš tai galiojančią Direktyvą 1999/93/EB, kiekviena ES valstybė narė savaip perkėlė į nacionalinę teisę. Prieš metus įvyko pirmasis EPD dalyvių susitikimas, turėjęs padėti rasti atsakymus į šiuos klausimus. Šių metų renginyje žengtas dar didesnis žingsnis, įsteigiant EPD asociaciją, kurios tikslas padėti Komisijai ir nacionalinėms įstaigoms įgyvendinti eIDAS reglamentą harmonizuotai“, – sako M. Dadašovas.

Dadašovas pabrėžia, kad norint tarpusavyje derinti eIDAS pasitikėjimo paslaugas visoje Europoje, būtina atkreipti dėmesį į šiuo metu taikomus skirtumus ir juos suderinti.

„Kadangi „eIDAS“ reguliavimo patikimumą užtikrina keletas įstaigų ir pasitikėjimo paslaugų teikėjų, kiekviena grandis yra labai jautri. EPD rekomendacijos ir jau esamos Vidaus rinkos teisinės bazės sinergija padės sukurti bendrą reikalavimų sistemą visiems į procesą įtrauktiems dalyviams ir pasiekti tokį rinkos priežiūros lygį, koks iki šiol dar nebuvo pasiektas“, – teigia  Skaitmeninio sertifikavimo centro vadovas. 

Tikimasi, kad šis EPD posėdis padės pasiekti bendrą sutarimą dėl sukūrimo bendros platformos, kuri sutelktų suinteresuotuosius subjektus Europos lygmeniu, kad būtų galima keistis nuomonėmis ir drauge kurti bendrą skaitmeninio parašo ir elektroninio verslo infrastruktūros ateitį. Prie EPD iniciatyvos prisijungė pirmaujantys Europos parašų ir pasitikėjimo paslaugų teikėjai iš Austrijos, Vokietijos, Suomijos, Italijos, Lietuvos, Liuksemburgo.

2016 m. liepos 1 d. visose 28-iose ES valstybėse narėse įsigaliojęs eIDAS reglamentuoja elektroninio parašo, elektroninio spaudo, interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų, elektroninių laiko žymų sudarymo, elektroninio parašo galiojimo patvirtinimo, elektroninio parašo ilgalaikės apsaugos ir elektroninio registruoto pristatymo paslaugos. Šio reglamento nuostatos apima tiek kvalifikuotas, tiek ir nekvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas bei jų teikėjų priežiūrą.

Skaitmeninio sertifikavimo centras – pirmoji Lietuvoje įregistruota bendrovė, sudaranti kvalifikuotus el. parašo sertifikatus. SSC paslaugomis naudojasi tūkstančiai klientų 21-oje pasaulio šalyje, iš viso jis yra išdavęs apie 30 tūkstančių skaitmeninių sertifikatų. SSC išduotais sertifikatais taip pat naudojasi ir daugybė LR valstybinių institucijų bei įstaigų. Įmonė taip pat tiekia el. parašo programinę įrangą, siūlo konsultavimo paslaugas. Bendrovė pristato sertifikatus įvairiose laikmenose, taip pat ir mobiliojo ryšio SMART SIM kortelėse. SSC sukurta ir JUSTA prekės ženklu platinama programinės įrangos šeima („Justa ME“, „Justa WEB SIGN“, „Justa WEB ID“, „Justa PDF SIGN“) yra vienas iš nedaugelio produktų Europos Sąjungoje, skirtas el. dokumentams pasirašyti ir asmenims autentifikuoti.

Pranešimą paskelbė : Germanas Kavalskis, UAB Penki kontinentai