KVK apskritojo stalo diskusija – skirta Inžinerijos specialistų rengimui Klaipėdoje

Veržlus visų visuomenės gyvenimo ir veiklos sričių skaitmeninimas, automatizavimas bei ketvirtosios pramonės revoliucijos iššūkiai, skatina mus diskutuoti apie technologijų, inžinerijos ir IT sektorių specialistų rengimą, siekiantį jau 60 metų, todėl lapkričio 15 dieną, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, vyko apskritojo stalo diskusija, tema –„Inžinerijos specialistų rengimas Klaipėdoje: iššūkiai ir galimybės“.

Diskusijų metu išryškėjo iššūkiai su kuriais susiduria Klaipėdos miesto ir regiono įmonės. Svarbiausias iššūkis – kvalifikuotų IT, inžinerinių–techninių ir panašių sričių specialistų trūkumas, nes pastebimas mažėjantis stojančiųjų studijuoti inžinerijos studijų programas skaičius. Toks kvalifikuotų specialistų trūkumas taip pats smarkiai stabdo daugelio stambių užsienio pramonininkų investavimą Klaipėdoje. 

Diskusijos metu buvo sulaukta įvairių verslo atstovų, kurie siūlė savo idėjas ir sprendimus, kaip ištaisyti esamą situaciją. UAB Asmodas direktorius Jonas Kairaitis, pasiūlė parengti informacinę sistemą, kurioje darbdaviai galėtų rasti praktikų grafikus ir praktikų tikslus, o studentai galėtų rasti šioje sistemoje kitų studentų atsiliepimus apie įmones, taip būtų pasiekta abipusė nauda. UAB Bazi, UAB NRG Site, UAB Fortum Klaipėda atstovai, pasiūlė įranga bei įrenginiais paremti elektros ir automatikos inžinerijos studijų programas, o Vytautas Mendelis, UAB ,,Espersen Lietuva“ IT vadovas, pasiūlė bendradarbiauti vykdant bendrus robotizacijos, energijos išteklių taupymo projektus.

Kiti diskusijos dalyviai gilinosi į problemas, su kuriomis susiduria kolegijos akademinė bendruomenė. UAB „Orka foods” direktorius Tadas Jankauskas akcentavo, kad studentai į praktikas įmonėse turi ateiti labai gerai žinodami savo užduotis, o dar geriau ateiti su suformuota komanda ir konkrečia suderinta projektine užduotimi, todėl skatino daugiau įtraukti studentus į projektinę veiklą. Aidas Šmaižys, AB „Klaipėdos nafta” IT skyriaus vadovas pastebėjo, kad akademinei bendruomenei tenka nelengva užduotis parengti sprecialistus, galinčius tenkinti darbo rinkos poreikius po trijų metų, kai jau bus pabaigtos studijos. Todėl dėstytojams būtina nuolat kelti kvalifikaciją stažuojantis ir bendradarbiauti su srities verslo įmonėmis tobulinant studijų programų turinį. Ričardas Darkšas, MB „Softa LT” vadovas ir Klaipėdos valstybinės kolegijos informatikos studijų programos absolventas pastebėjo, kad techninė studijų bazė ir studijų programos turinys yra labai atsinaujinę, kas rodo perspektyvą ateityje.

Augantis pramonės, paslaugų ir viešojo sektoriaus skaitmeninimas ir automatizavimas leidžia teigti, kad IT, elektronikos, automatikos ir robotikos kompetencijų poreikis savo bumą pasieks, kai kone visas gyvenimo sritis palies ketvirtoji pramonės revoliucija, todėl jau šiandien turime ne tik garsiai kalbėti apie šių sričių studijų absolventų rengimo problemas, bet ir veikti.

Siekiant spręsti diskusijos metu iškilusius probleminius klausimus, darbdaviai pasiryžo aktyviai komunikuoti apie inžinerijos specialistų poreikį ir perspektyvas darbo rinkoje, informuoti mokyklas ir priimti moksleivius į ekskursijas įmonėse, siekiant didinti susidomėjimą inžinerinėmis specialybėmis, plėtoti bendravimo ir bendradarbiavimo kryptis su KVK aktyviau įsitraukiant į jaunų specialistų ruošimą atliepiant į pramonės 4.0 atnešamus pokyčius taip pat priimti studentus į praktikas ir ekskursijas įmonėse, siekiant didinti jų motyvaciją pabaigti studijas. Darbdaviai  taip pat pasiūlė priimti dėstytojus į stažuotes, dalintis naujovėmis ir esant galimybėms paremti laboratorinėmis mokymo priemonėmis taip pat dalyvauti vertinant studijų programas ir studentų kompetencijas ir teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.

Technologijų fakulteto akademinė bendruomenė taip pat sieks daugiau populiarinti ir kelti inžinerinių profesijų prestižą mokyklose, akcentuojant inžinierių poreikį ir puikias perspektyvas darbo rinkoje, sieks bendradarbiauti su vidurinėmis mokyklomis, siekiant sudominti moksleivius tiksliaisiais ir technologijų mokslais, organizuojant įdomias technologines pamokas, konkursus, atvirų durų savaitę Technologijų fakultete. Taip pat sieks nuolat tobulinti ir atnaujinti studijų programas, atsižvelgiant į darbdavių siūlymus ir naujų kompetencijų poreikį ir kelti dėstytojų technologinę ir skaitmeninę kompetenciją, taikant naujus, įtraukiančius studijų metodus, siekiant didinti studentų motyvaciją studijuoti.

Pranešimą paskelbė: Erika Breiterytė, Klaipėdos valstybinė kolegija