Kas yra tapatybės vagystė, žino kas antras lietuvis

Lietuvos vartotojų instituto užsakymu 2014 m. atliktas reprezentatyvus tyrimas atskleidė, kad apie 15 proc. Lietuvos gyventojų dažnai nesuvokia, kas yra asmens duomenys, o 49 proc. apklaustųjų nežino, kas yra tapatybės vagystė. Šie rezultatai rodo, kad Lietuvos gyventojų žinios apie tapatybės vagystes yra nepakankamos – efektyviam apsisaugojimui trūksta informacijos.

Tyrimas taip pat parodė, kad su tapatybės vagystėmis Lietuvoje yra susidūrę beveik penktadalis gyventojų: 2,5 proc. apklaustųjų nurodė asmeniškai susidūrę su tapatybės vagyste bei 16,4 proc. gyventojų nurodė girdėję, jog su tuo buvo susidūrę jų artimieji ar draugai.

Siekiant suteikti mūsų šalies gyventojams informacijos apie tapatybės vagystes, Lietuvos vartotojų institutas nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn. įgyvendino projektą „Tapatybės vagystės: prevencija per švietimą“.

Projekto metu gyventojai ne tik raginti saugoti savo asmens tapatybės duomenis, bet ir atkreiptas dėmesys į tai, kad iki šiol tapatybės vagystės sąvoka Lietuvos teisės aktuose nėra apibrėžta. Nors ši veika egzistuoja realiai (tiek kasdieniniame gyvenime, tiek ir elektroninėje erdvėje), ji Lietuvoje iki šiol nėra kriminalizuota.

Tapatybės vagystė yra pasinaudojimas kito asmens tapatybę identifikuojančiais duomenimis nusikalstamais tikslais. Šiandien ši nusikalstama veika tampa masiniu reiškiniu. Lietuvos vartotojų instituto užsakymu atliktas tyrimas parodė, kad vartotojams vis dar stinga suvokimo, kaip lengvai įvairiais jų asmens duomenimis nusikalstamais tikslais gali pasinaudoti sukčiai.

Nors tapatybės vagystės mastai tiksliai nėra žinomi nei Lietuvoje, nei pasaulyje, tačiau tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) duomenimis, internetu naudojasi beveik 40 proc. viso pasaulio gyventojų, o mobiliu ryšiu naudojasi beveik 6,8 milijardo asmenų. Tai rodo, kad gyvename itin palankiomis sąlygomis tapatybės vagystėms plisti, ypač elektroninėje erdvėje. Esant tokiai situacijai gyventojų švietimas yra pirmas žingsnis tapatybės vagysčių prevencijos link.

Tapatybės vagystė neįmanoma be konfidencialios informacijos pasisavinimo, todėl ypač svarbu asmens duomenis saugoti, visų pirma, imtis visų įmanomų prevencinių priemonių tapatybės vagystei išvengti.

Projekto „Tapatybės vagystės: prevencija per švietimą“ metu siekta suteikti vartotojams žinių apie tapatybės vagystes kasdieniame gyvenime ir elektroninėje erdvėje, kad jie galėtų išvengti nusikaltimų bei žinotų, kur kreiptis jiems įvykus, taip pat ugdyti atsakingą požiūrį į savo asmens duomenų tvarkymą. Vartotojų informuotumas ir sąmoningumas yra kertiniai dalykai, siekiant išvengti su svetimų asmens duomenų neteisėtu panaudojimu susijusių nusikaltimų.

Įgyvendinant projektą Lietuvos vartotojų institutas vykdė įvairią veiklą informuodamas Lietuvos piliečius apie tapatybės vagystes, parengė ir platino šviečiamąją medžiagą, išleido keletą tapatybės vagysčių prevencijai skirtų leidinių. Virtualiame informaciniame centre www.vartotojai.lt/tapatybe publikuojama informacija, kaip atpažinti asmens tapatybės vagystes kasdieniniame gyvenime ir elektroninėje erdvėje, talpinami patarimai, kaip išvengti tapatybės vagysčių ir į ką geriausiai kreiptis vienu ar kitu konkrečiu atveju. Čia taip pat galima rasti atsakymus į dažnai kylančius klausimus ir trumpai aptartus tapatybės vagystės teisinius aspektus Lietuvoje.

Raginant apie asmens tapatybės duomenų apsaugą susimąstyti jaunimą buvo sukurta 15 animuotų komiksų, kurie patalpinti Lietuvos vartotojų instituto svetainėje www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/komiksai

Komiksuose jaunimo atidumas įvairiems tapatybės vagystės būdams ugdomas pasitelkiant kūrybiškas analogijas. Visus komiksus vienija bendras veikėjas – pasakininkas. Kiekvieno komikso siužetas iš dalies sutampa su žinomos pasakos siužetu. Pasakininkas pristato, kuo pasakoje įvykstanti nelaimė arba nesusipratimas panašūs į kažkurį iš tapatybės vagystės būdų bei įspėja skaitytoją saugotis. Be to, komiksai yra pamokantys bei moko atidžiau elgtis su savo asmens duomenimis.

Lietuvos vartotojų institutas – nevyriausybinė ne pelno organizacija, dirbanti vartotojų apsaugos srityje. LVI vykdo visuomenės švietimą, atlieka tyrimus, atstovauja vartotojus.