Telecentro 9 mėnesių rezultatai yra geriausi per 3 metus

Neaudituotais duomenimis AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – Telecentras) per 2017 metų 9 mėnesius uždirbo 0,8 mln. Eur. grynojo pelno.

Pagrindinės veiklos pajamos, įskaitant pirmame ketvirtyje pagal taikos sutartį gautą kompensaciją iš „Telia Lietuva AB“ (768 tūkst. Eur) už 2013-2016 metais suteiktas paslaugas, sudarė 15,0 mln. Eur ir 4,5 %. viršijo 2016 m. 9 mėn pajamas, (14,4 mln. Eur). Per metus nuo 2016 m. rugsėjo interneto klientų bazė išaugo 6,7 proc., iki 93 000 klientų.

Bendrovės sąnaudos (be nusidėvėjimo ir amortizacijos) per 2017 m. 9 mėnesius, lyginant su tokiuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, sumažėjo 9,0 proc. nuo 11,2 mln. Eur iki 10,2 mln Eur. Kryptingas sąnaudų valdymas leido reikšmingai pagerinti Telecentro EBITDA rodiklį, kuris, lyginant su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu padidėjo 47 proc. iki 4,9 mln. Eur.

Amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 4.2 mln Eur ir buvo 4,3 % didesnės negu pernai tuo pačiu laikotarpiu. Jas labiausiai įtakojo pernai ir šiemet išaugusios investicijos į 4G LTE tinklo vystymą ir į klientų galinę įrangą.

„2017 m. 9 mėnesių Telecentro veiklos finansiniai rezultatai yra geriausi per pastaruosius 3 metus. Labai svarbu, kad įmonės nuosekli strategija – teikiant bevielį interneto ryšį neriboti duomenų apimčių – sulaukia vis didesnio klientų pritarimo. Tokį paslaugos modelį pradeda kopijuoti ir mūsų didieji konkurentai – judriojo ryšio operatoriai, kas taip pat prisideda prie pridėtinės vertės vartotojams kūrimo ir bevielio interneto paslaugos vartojimo augimo šalyje“, – teigia AB Lietuvos radijo ir televizijos centro generalinis direktorius Remigijus Šeris.

Daugiau informacijos apie 2017 m. 9 mėn. Telecentro veiklos rezultatus rasite http://www.telecentras.lt/apie-mus/veiklos-ataskaitos/.

APIE TELECENTRĄ

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) – valstybės valdoma akcinė bendrovė, teikianti radijo ir televizijos programų siuntimo, duomenų perdavimo, interneto, išmaniosios televizijos, duomenų centrų ir telefonijos paslaugas visoje Lietuvoje. 

Pranešimą paskelbė : Valdas Kaminskas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras