Stipresnė savireguliacija – skiepai Fintech sektoriui 

Pirmi Europos Sąjungoje, ketvirti pasaulyje – taip Lietuva atrodo tarptautiniuose Fintech indeksuose. Mūsų šalyje veikia daugiau nei 130 licencijuotų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, kuriose dirba per 4000 darbuotojų. Didėjant finansinių technologijų rinkos dalyvių, daugėjant atliktų mokėjimų operacijų ir uždirbtų pajamų, didėja ir rizikos –  įmonės fiksuoja vis daugiau įtartinų piniginių operacijų ir sandorių ir pačios apie tai informuoja priežiūros institucijas. Vien pernai iš 3526 FNTT  gautų pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ir sandorius daugiau nei pusę pateikė pačios Fintech įmonės. Taip pat  beveik visos šalies Fintech įmonės sustiprino pinigų plovimo prevencijos padalinius, kai kurios skiria tam trečdalį visų savo išlaidų. Daugiau nei 50 finansinių įstaigų vienijanti Fintech HUB LT asociacija stiprina ir savireguliacijos priemones  bei   bendradarbiavimą su priežiūros institucijomis – Lietuvos banku, FNTT ir VMI. 

Europos Tarybos MONEYVAL komiteto ekspertų vertinimu Lietuvos Fintech įmonės vis geriau supranta rizikas ir geba tinkamai parinkti ir taikyti priemones joms suvaldyti, finansinis sektorius tapo brandesnis ir atsakingesnis, atidžiau tikrina atliekamus pervedimus. Tačiau, pasak Fintech HUB LT asociacijos vadovo Tito Budrio, finansinis sektorius labai jautrus – todėl svarbus  ne tik atskirų įmonių atsparumas, bet ir kolektyvinis imunitetas. Būtent todėl siekiama sustiprinti Fintech įmonių savireguliacijos priemones.

„Tikimės, kad griežtesnės savireguliacijos priemonės suveiks kaip skiepai. Įtartinų operacijų daugėja, sukčių taip pat nemažėja, todėl turime būti pasirengę kaip galima anksčiau užkirsti kelią neskaidrioms veikloms ir atskirti „juodas“ avis nuo baltų. Grandinės patvarumas  priklauso nuo atskirų grandžių stiprumo, kolektyviniam imunitetui svarbiausia visų rinkos dalyvių  vieninga nuostata, kad nesąžininga, neskaidri veikla nebus toleruojama“, – teigia Fintech HUB LT asociacijos valdybos pirmininkas Titas Budrys.

Kad nesąžininga veikla finansinių technologijų sektoriuje nebus toleruojama įtvirtinta atnaujintame Fintech HUB LT asociacijos Etikos kodekse, kuris yra privalomas visoms asocijuotoms fintech įmonėms. Kodeksas taip pat įpareigoja Asociacijos narius operatyviai dalintis informacija apie  įtartinus sandorius ir veiklas.

 Indikuoti silpnas vietas ir ankstyvoje stadijoje įvertinti kaip įmonės pasirengusios valdyti rizikas padės specialus, teisės ir finansų ekspertų parengtas ir taip pat asocijuotiems nariams privalomas klausimynas. Jis leis  Asociacijai suprasti ir įsivertinti savo narių „sąmoningumo” lygį bei pasitarnaus įmonių savianalizei.

Fintech HUB LT asociacija stiprina bendradarbiavimą ir su priežiūros institucijomis  – Lietuvos banku ir  FNTT, aktyviai dirbama ir su Kriminalinės policijos biuru,  dalyvaujama  visose teisėsaugos iniciatyvose, prevencinėse priemonėse, siekiama sukurti platformą, kurios pagalba asociacijos nariai  galėtų operatyviau keistis informacija apie galimus sukčiavimo  atvejus ne tik tarpusavyje, be ir su teisėsaugos institucijomis.

Ilgalaikes rizikas  ir galimus mokestinius sukčiavimus padeda atskleisti ir  kasmetinis, pagal EBPO reikalavimus vykdomas Fintech įmonių veiklos raportavimas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tai bendras  tarptautinis informacijos mainų ir atskaitomybės standartas CRS, kuriame šiuo metu dalyvauja 37 valstybės. Tačiau daugumai įmonių dar trūksta gebėjimų parengti kokybiškas ataskaitas, todėl Asociacija fintech įmonėms organizuoja specialius mokymus kaip tinkamai raportuoti apie savo klientų veiklą mokesčių surinkimo tikslais.

Fintech HUB LT asociacija ir jos nariai  daug vilčių deda ir į naujai įsteigtą Pinigų plovimo prevencijos centrąktyviai siekia prisijungti prie jo veiklos.

„Pinigų plovimo prevencija nėra vienos priežiūros institucijos arba vienos konkrečios įmonės problema. Tai yra kompleksiškas reiškinys, kurį perprasti ir kuriam užkirsti kelią galime tik suvieniję skirtingas žinias bei patirtį. Pasitikėjimas Lietuvos fintech sektoriumi – bendras Valstybės ir Fintech įmonių reikalas“ , – įsitikinęs Fintech HUB LT  asociacijos vadovas.

Pranešimą paskelbė: Mindaugas Biliauskas, UAB Headline agency