Seimo nario Mindaugo Puidoko pranešimas: „Pirmas žingsnis sprendžiant E. sveikatos veikimo problemas – bendradarbiavimas ir reikiamos kvalifikacijos informacinių technologijų specialistai“

2021 m. kovo 18 d. pranešimas žiniasklaidai

Laikinosios Seimo darbo grupės „Dėl sveikatos paslaugų suteikimo ir prieinamumo per COVID-19 pandemiją“ nariai ne tik sprendžia žmonėms šiuo laikotarpiu kylančias problemas, bet imasi ir sudėtingų klausimų nagrinėjimo. Vienas tokių – skubus ir kokybiškas E. sveikatos sistemos  (taip pat Išankstinės pacientų registracijos (IPR) sistemos) veikimo užtikrinimas. Prastas šios sistemos veikimas tęsiasi neleistinai ilgai, gauta daug gydymo įstaigų, gydytojų, pacientų organizacijų ir kitų asocijuotų struktūrų nusiskundimų dėl nepatenkinamo jos funkcionavimo. Brangiai kainavęs sprendimas iki šiol kelia rimtas problemas, nes nuolat stringanti sistema trukdo medikų darbą.

Grupės nariai: konsevatorė Jurgita Sejonienė, „valstietis“ Aurelijus Veryga, „darbietė“ Vaida Giraitytė, socialdemokratė Orinta Leiputė, Mišrios Seimo narių grupės narė Beata Petkevič įvardijo aktualias E. sveikatos problemas ir pateikė siūlymus Registrų centrui, kaip galima būtų skubiai jas spręsti. Situacijos analizė parodė, kad Registrų centro, kuris valdo E. sveikatos sistemą, darbas stokoja efektyvių ir pažangių metodų taikymo, o siekiant pasamdyti reikiamos kvalifikacijos informacinių technologijų specialistus yra skiriama nepakankamai lėšų.

Į E. sveikatos sistemos klausimui skirtą grupės posėdį buvo pakviesti atstovai iš Registrų centro ir įmonės, kuri kūrė ir įdiegė medicinos informacinę sistemą daugiau nei 120 asmens sveikatos apsaugos įstaigų.

Kaip akcentavo grupės vadovas Mindaugas Puidokas, „šiuo metu tikslas ne nagrinėti, kas ką ne taip padarė ar ko nepadarė, bet išsiaiškinti, ką turėtume padaryti, kad sistema funkcionuotų kuo sklandžiau, o nesklandumai būtų ištaisomi kuo operatyviau“.

Registrų centro paslaugų valdymo direktorė Diana Vilytė sutiko, kad problemų yra daug. Iš dalies jos atsirado dėl to, kad sistema buvo kurta prisitaikant prie popierinių dokumentų formų, o tai ypač didina kaupiamų duomenų kiekį. Duomenų gausa lėtina sistemos veikimą, stabdo visus procesus ir tai labai trukdo medikams dirbti. D. Vilytė paaiškino, kad „greitaveikos problema egzistuoja, tačiau prastas sistemos funkcionavimas nėra vien Registrų centro klausimas. Svarbu, kad Sveikatos apsaugos ministerija, kuri yra sistemos valdytoja, peržiūrėtų procesus, įvertintų jų reikalingumą ir kiek įmanoma juos supaprastintų“.

Grupės posėdyje paaiškėjo, kad E. sveikatos sistema saugo visus gaunamus duomenis, jų kasdien daugėja. Natūralu, kad tokie duomenų kiekiai neprisideda prie greitaveikos. Rimta problema – ir atskirų valstybinių įstaigų nebendradarbiavimas, todėl duomenys dažnai dubliuojami. Gydymo įstaigoms tenka teikti duomenis, nors jie jau yra suvesti kitos įstaigos informacinėje sistemoje. Pavyzdžiui, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prašo pranešti apie įtariamą susirgimą, nors duomenys jau suvesti Valstybinės ligonių kasos „Sveidra“ ir ESPBI IS (Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema) sistemose. Arba gydymo įstaigos prašomos pateikti pacientų sąrašus ar ataskaitas tam tikrais pjūviais, nors šie duomenys yra minėtose sistemose. Dar daugiau, kadangi reikalaujamų duomenų iš minėtų sistemų įstaiga pati išfiltruoti negali, gydytojai priversti  kurti atskiras ataskaitas ar išrašus. Suprantama, kad tai labai apsunkina jų darbą ir didina nepasitenkinimą.

Esminis žingsnis sprendžiant VISAS problemas E. sveikatos sistemoje – bendravimas ir bendradarbiavimas. Tai nėra vienos atskiros įstaigos ar institucijos reikalas. Dėl nesusikalbėjimo, komunikacijos trūkumo, duomenų dubliavimo kenčia tiesioginis medikų darbas ir, kaip to pasekmė, pacientų gydymo paslaugos.

Norėtųsi ir geresnio Registrų centro bendradarbiavimo su informacinių sistemų diegėjais, kurie turi praktinės patirties problemų sprendimų srityje, ir jau dabar gali pasiūlyti dalį sprendimų.

E. sveikatos sistema negali veikti sklandžiai, jeigu nėra pakankamo skaičiaus aukščiausios kvalifikacijos informacinių technologijų (IT) specialistų, kurie prižiūrėtų jos veikimą ir operatyviai spręstų iškylančias problemas. Visų frakcijų atstovai darbo grupėje vieningai paragino Registrų centrą imtis ryžtingų sprendimų tam, kad reikiamiems IT specialistams pritraukti būtų pasiūlyti konkurencingi atlyginimai, nes darbo rinkoje ir taip jų trūksta. Tam skiriamos lėšos atsipirktų su kaupu, nes nestandartiniai, valstybinėms įstaigoms nebūdingi sprendimai šiuo atveju yra būtini.

Išanalizavę visą gautą informaciją ir atsižvelgdami į opiausias problemas grupės nariai parengė rekomendacijų sąrašą institucijoms, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su E. sveikata.

Vienas iš svarbių siūlymų yra Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Jai laikinoji darbo grupė rekomenduoja atlikti dar vieną, technologinį,  E. sveikatos ir su ja susijusių sistemų auditą, įvertinant technologines ir saugumo problemas, ir tik po to vykdyti šių sistemų atnaujinimą bei tobulinimą, arba priimti kitus strateginius sprendimus dėl tolesnio sistemos funkcionavimo. Svarbu įvertinti tai, kas yra, ir ne „kamšyti“ esamas skyles, o matyti perspektyvą ir įsitikinti, kad planuojami veiksmai atneš ilgalaikę naudą.

Grupės pirmininkas M. Puidokas yra tikras, kad: „Esminius pokyčius galima pasiekti tik sutelktomis Sveikatos apsaugos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei kitų institucijų pastangomis, todėl svarbu didinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą sprendžiant E. sveikatos ir su ja susijusių sistemų tobulinimą,  atnaujinimą ar net keitimą. Sistema, kuri sukurta tam, kad palengvintų gydytojų darbą, suteiktų daugiau galimybių tiek specialistams, tiek pacientams, šiuo metu neveikia sklandžiai. Būtina tai keisti kuo skubiau – laiko eksperimentams jau neturime.“

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija