Nauja elektroninė paslauga: patvirtintų žemėtvarkos planavimo dokumentų archyvas

Patvirtintų žemėtvarkos planavimo dokumentų archyvas yra nauja el. paslauga, kuri įdiegta atliekant Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos (ŽPDRIS) plėtrą. Ši paslauga leidžia lengviau ir patogiau kaupti, tvarkyti ir saugoti informaciją apie patvirtintus žemėtvarkos planavimo dokumentus (projektus). Tokiame archyve bus saugomi projektų sprendinių brėžiniai, aiškinamieji raštai, tvirtinimo įsakymo dokumentai.
Archyvo elektroninėse bylose sukurta patogi galimybė peržiūrėti ŽPDRIS priemonėmis parengtų ir patvirtintų žemėtvarkos planavimo dokumentų sprendinius GIS žemėlapyje bei įdiegta nuorodos pagalba, t. y. galimybė vieno mygtuko paspaudimu atverti konkrečią projekto paslaugos bylą ŽPDRIS sistemoje. Visus ŽPDRIS parengtus projektus sistemos naudotojai gali rasti bendrame ŽPDRIS patvirtintų projektų žemėlapyje.
Archyve taip pat aktyvuota rankinio pildymo galimybė, leisianti ateityje sukurti žemėtvarkos planavimo dokumentų (projektų), kurie anksčiau buvo rengti spausdintine forma, archyvo elektronines bylas. Archyvo elektroninės bylos duomenų kortelėje bus pateikiama svarbiausia spausdintine forma parengto žemėtvarkos planavimo dokumento (projekto) informacija (žemės sklypo informacija, įsakymą patvirtinti projektą priėmusi institucija, įsakymo data, numeris ir t. t.) bei kaupiami, saugomi ir tvarkomi projekto sprendinių brėžinio, aiškinamojo rašto ir tvirtinimo įsakymo dokumentai.
Patvirtintų žemėtvarkos planavimo dokumentų archyvo duomenys yra vieši, todėl projektų paiešką ir peržiūrą gali atlikti tiek registruoti, tiek neregistruoti ŽPDRIS naudotojai.
Nacionalinė žemės tarnyba, kaip ŽPDRIS tvarkytoja, kartu su techninę priežiūrą atliekančia įmone, nuolat analizuoja gautus pasiūlymus, teisės aktų pakeitimus ir procesus, tobulina esamus instrumentus ir kuria naujus, siekiant užtikrinti patogesnį naudojimą, nepertraukiamą ŽPDRIS veikimą ir plėtrą, pagal veiklą reglamentuojančius teisės aktus įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos 2020–2022 metų strateginių veiklos planų programos priemones.
Jeigu kiltų klausimų dėl pateiktos informacijos, prašome kreiptis elektroniniu paštu pagalba@nzt.lt. Atsiliepimus galima pateikti ir ŽPDRIS interneto svetainės (www.zpdris.lt) skiltyje „Naudotojų apklausa“.

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos