„Klaipėdos autobusų parko“ inovacijų auditas paskatino elektra varomų autobusų plėtrą ir kitus sprendimus

Apie konkurencingumą galvojančioms įmonėms diegiant naujausias skaitmenines technologijas ir orientuojantis  į žiedinę skaitmeninę ekonomiką į pagalbą ateina jau trejus metus Mokslo, inovacijų bei technologijų agentūros (MITA) įgyvendinamas projektas „Smart InoTech pramonei“. Jame gali dalyvauti ne tik privataus, bet ir valstybinio sektoriaus įmonės, siekiančios įsivertinti savo inovacinį potencialą ir įgyvendinti pokyčius.

Keleivinio transporto paslaugų bendrovė UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, viena didžiausių tokios specializacijos įmonių Lietuvoje, teikia reguliarias keleivių pervežimo paslaugas. 134 autobusus turinti bendrovė per metus perveža apie 16 mln. keleivių. Be šios pagrindinės paslaugos ji nuomoja autobusus kelionėms, ekskursijoms, gabena siuntas, teikia transporto techninio aptarnavimo paslaugas.

66 metus skaičiuojančiame „Klaipėdos autobusų parke“ istoriškai inovatyvios veiklos buvo vykdomos labai ribotai, tačiau pasikeitus vadovybei pažangių sprendimų poreikis išaugo. Pasak dabartinio generalinio direktoriaus Vaido Ramanausko, nors inovacijos ir skaitmeninimas – viena strateginių bendrovės krypčių, progresą ribojo IT ir inovacijų vadybos kompetencijų stoka.

„Atliepdami ekologijos reikalavimus jau nuo 2011 m. investuojame į švaresnį kurą naudojančias transporto priemones. Ateityje siekiame vystyti gamtai draugiško ekologiško taksi paslaugas, diegti mobilių miesto taršos matuoklių sistemas, tapti eksperimentine baze transporto inovacijoms diegti bei dalyvauti naujų transporto rūšių vystymo projektuose ir pasinaudoti ES finansavimo instrumentais. Kad pajudėtume iš planavimo etapo, mums reikėjo ekspertų pagalbos“, – teigia bendrovės vadovas.

Apie projektą „Smart InoTech pramonei“ V. Ramanauskas sužinojo iš MITA partnerio „Baltijos skaitmeninių inovacijų centro“. Į pastarąjį jis kreipėsi siekdamas pasikonsultuoti, kokiais inovatyviais sprendimais galima padidinti veiklos efektyvumą ir paslaugų kokybę bei įsivertinti IT vadybos brandą ir skaitmeninių technologijų taikymo plėtros perspektyvas.

Audito metu buvo vertintos inovacijų kriterijus atitinkančios bendrovės veiklos. Pagrindinė veikla atitiko Sumanios specializacijos kryptį „Transportas, logistika ir ryšių technologijos“, o transporto dalių gamybos planai panaudojant 3D spausdinimo technologijas – kryptį „Nauji gamybos procesasi, medžiagos ir technologijos“.

Pagrindinės audito išvadose rekomenduotos darbo kryptys buvo IT srities vadovo pareigybės sukūrimo ir jos alternatyvų keliamų rizikų įsivertinimas, transporto priemonių remonto veiklos skaitmenizavimo sprendimų paieška, verslo valdymo informacinės sistemos diegimo plano sukūrimas, 3D spausdinimo technologijos pritaikymo, kuro lygio stebėjimo sistemos diegimo bei pažangių vadybos metodų diegimo galimybių vertinimas.

Bendrovės vadovo V. Ramanausko teigimu, „Smart InoTech pramonei“ eksperto įžvalgos paskatino ne tik esminius sprendimus, bet ir tolimesnes diskusijas dėl efektyvesnio informacinių technologijų „ūkio“ valdymo bei kompetencijų kėlimo.

Pernai buvo pradėtas verslo valdymo informacinės sistemos transporto priemonių remonto paslaugų modulio diegimas, leisiantis realiu laiku integruoti pervežimų ir remonto veiklas. Jis sukurs pagrindą sklandesniam ir integruotam paslaugų teikimui bei sutarčių vykdymui, padės sumažinti pervežimų veiklos klaidų skaičių tokiais atvejais, kai, pavyzdžiui, turima klaidinga informacija apie parengtas transporto priemones, todėl netinkamai vykdomos sutartys. Be to, kaip nurodoma rekomendacijų ataskaitoje, tai bus įrankis darbo laiko apskaitai ir kontrolei. Remiantis rekomendacijomis, kartu su tiekėju parengtas diegimo planas bei aptartos realizuotinos funkcijos.

Šiemet bus sukurta darbo vieta, skirta eksperto rekomendacijose minimų informacinių technologijų projektų valdymui bei priežiūrai. Daug vilčių siejama ir su pažangių vadybos metodų (pvz. LEAN) diegimu, jau įtrauktu į bendrovės strateginį veiklos planą.

Elektra varomų autobusų plėtra – bendrovės strateginė kryptis, kurią taip pat dalinai paskatino ir audito ataskaita, o šiuo metu jau vykdomi pirkimai bei rengiamasi naujiems. Ryškiausio pokyčio – kuro bei remonto sąnaudų ekonomijos, o ypač aplinkos taršos sumažinimo – įmonė tikisi nuo 2024 m., kai bus baigti įgyvendinti elektra varomų autobusų įsigijimai. Procesas yra imlus laikui, nes elektra varomų autobusų gamyba šiuo metu užtrunka maždaug 12 mėnesių, o paruoštų autobusų gamintojai nesandėliuoja, nes transporto priemonės pritaikomos kiekvieno pirkėjo poreikiams. 

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ vadovo teigimu, pasaulinė pandemija keleivių pervežimo sektorių palietė itin stipriai ir finansiniai netekimai bei prisitaikymo prie naujų aplinkybių iššūkiai šiuo metu „paėmę viršų“, tad kelių audito išvadose rekomenduotų veiklos krypčių laikinai nuspręsta nevystyti. Viena iš jų – 3D technologija detalių spausdinimui. Nors panaudojimo perspektyvos labai aiškios – galima spausdinti reikalingas detales, kurių tiekėjai neturi arba tiekimo terminai labai nepalankūs, – tačiau įvertinus ribotą vidinę paklausą ir gaminių pasiūlą rinkoje, investicija į brangią įrangą bei žmogiškųjų išteklių sąnaudos kol kas nelabai apsimoka. Taip pat šiuo metu nutarta nediegti pažangių kuro lygio daviklių ir jiems reikalingos programinės įrangos, o koncentruotis į ekonominio vairavimo įgūdžių gerinimą, nes išbandyta kuro lygio stebėjimo įranga bei jos alternatyvos, nesukūrė lauktos vertės, be to, būtina atkreipti dėmesį, jog mažėja dyzeliniu kuru varomų transporto priemonių, kurioms tai aktualu.

Bendrovė finansine parama audito išvadose minėtų priemonių diegimui nesinaudojo – viską dengė savo lėšomis. „Pagrindiniais mūsų iššūkiais įvardinčiau komplikuotą sprendimų paiešką, nulemtą vidinių kompetencijų stokos, ir abejones dėl investicijų naudos“, – sako generalinis direktorius V. Ramanauskas. Jo manymu, tokiais atvejais labai praverstų valstybės pagalba per paramos mechanizmus.

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ dirba beveik 300 darbuotojų, 25 iš jų – administracijoje. Paklaustas apie įmonės darbuotojų požiūrį į inovacijų diegimo procesus, vadovas neslepia, kad, nors komandą sudaro puikūs specialistai, dalis dirbančių daugiau nei 10 metų, suprantantys inovacijų poreikį, tačiau į pokyčius žvelgiama atsargiai. Vis dėlto, anot jo, „skepsis visada skatina geriau analizuoti ruošiamus įgyvendinti ar įgyvendinamus projektus bei rasti atsakymus ne tik abejojantiems, bet ir sau“. Dalyvauti „Smart InoTech pramonei“ jis ypač rekomenduoja patirtį sukaupusioms, tačiau efektyvumo, veržlumo, naujumo stokojančioms įmonėms.

Jei siekiate transformuotis į įmonę, kuriančią aukštąsias ir vidutines technologijas, įsivertinti savo inovacinį potencialą, suformuoti inovacijų kūrimo strategiją bei rasti tinkamas finansavimo programas jums padės projekto „Smart InoTech pramonei“ ekspertai.  

Parengta įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Smart Inotech pramonei“. Projekto  Nr. 01.2.1-LVPA-V-842-01-0004. Plačiau apie projektą skaitykite čia.  

Pranešimą paskelbė: Karolina Urbonaitė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
„Klaipėdos autobusų parko“ inovacijų auditas paskatino elektra varomų autobusų plėtrą ir kitus sprendimus