Kelias į inovacijų komercinimą – naujas programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kvietimas

Dažnai inovacijų kūrėjai susiduria su nežinomybe, kokio mąsto vertę sukuria jų produktas ir kaip jį vertėtų komercinti. Todėl 2022 m. I ketv. programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ pristatys naują kvietimą skirtą įmonėms stiprinti verslo įgūdžius, padidinant įmonių konkurencingumą žaliųjų inovacijų, žiedinės ekonomikos ir / ar informacinių ryšių ir technologijų (IRT) srityse.

Pasaulio Ekonomikos Forumas skelbia, kad reikalingiausi 2022 m. įgūdžiai yra susiję su strateginiu mąstymu, lyderyste, kūrybingu problemų sprendimu ir technologijų dizainu. Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenimis, žmogiškasis kapitalas yra esminis ekonominio augimo faktorius, kadangi yra reikalingas ne tik įsisavinti žinias, bet ir jas panaudoti kuriant technologijas. Todėl dauguma EBPO šalių orientuojasi į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei dar svarbiau – jų įgūdžių ir gebėjimų, galinčių prisidėti prie inovacijų kūrimo ir jų komercinimo ugdymo.

Inovacijų komercinimo svarba

Augant naujų technologijų skaičiui, iškyla klausimas kaip efektyviai pateikti jas į rinką ir kaip elgtis susidurus su konkurencija. PwC atliktoje apklausoje apie įmonių plėtrą, net 80% vykdančiųjų direktorių teigia, kad inovacijos lydi įmones į priekį bei suteikia konkurencinį pranašumą. Todėl jau esančios rinkoje įmonės nuolat žvalgosi inovatyvių būdų, kaip optimizuoti įmonės procesus. Tačiau dažna problema, su kuria susiduria pačių inovacijų kūrėjai – kaip parduoti savo naujai sukurtus produktus.

Tyrimai rodo, kad apie 60-80% naujų produktų nepavyksta įsitvirtinti rinkoje. Dažniausios to priežastys yra susijusios ne su pačia inovacija, o inovacijų kūrėjo sugebėjimu komercinti produktą. Dažnai nutinka, kad perspektyvios inovacijos nepasiekia savo tikslinės auditorijos dėl verslo įgūdžių trūkumo.

Perėjimas iš inovacijos ar mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) grupės į verslo vienetą reikalauja ne tik investicijų, bet ir žinių, kaip jas pritraukti bei tinkamai paskirstyti, siekiant įsitvirtinti į rinką bei augti joje. Iš laboratorijos perkelti produktą į verslo pasaulį reikalauja supratimo pardavimų, strategijos kūrimo, marketingo, projektų valdymo, ataskaitų bei kitose srityse. Dėl to, dažnai inovacijų kūrėjai renkasi įvairius mokymus ar mentorystės programas, mokomuosius vizitus į panašius produktus kuriančias įmones dėl dviejų priežasčių. Tam, kad suprasti kaip vyksta produkto pozicionavimas rinkoje ir kaip ne tik tikslingai išlaikyti verslą, bet ir jį auginti.

Naujas „Verslo įgūdžių stiprinimo“ kvietimas

Verslo įgūdžių stiprinimo kvietimas yra skirtas inovacijų kūrėjams stiprinti verslo įgūdžius, padidinant įmonių konkurencingumą žaliųjų inovacijų, žiedinės ekonomikos ir IRT srityse, siekiant padėti įtvirtinti inovaciją rinkoje bei paversti sėkmingu verslu. Taigi, planuojama, kad pagal kvietimą bus remiamas įvairių formų verslo gebėjimams reikalingų žinių įsisavinimas (mokymai). Mokymais turėtų būti stiprinami įgūdžiai, susiję su verslo plėtra, rinkodaros strategijų kūrimu ir pardavimų skatinimu, darbuotojų potencialo inovacijoms panaudojimu, į augimą orientuotų verslo strategijų kūrimu, taikymu bei panašiomis žiniomis. Jie gali būti vykdomi mokomųjų vizitų forma, kuomet Lietuvos įmonės darbuotojai vizituoja kolegą ar partnerį iš Norvegijos, siekdami sužinoti apie sėkmingai pritaikytas verslo valdymo, rinkodaros, pardavimų, produktų kūrimo strategijas. Kitos galimos formos – ugdomasis vadovavimas arba mentorystė. Jos gali būti organizuojamos siekiant pertvarkyti verslo veiklą, ją skaitmeninant arba „žalinant“ ir taip padidinant įmonės konkurencingumą.

Planuojamas Verslo įgūdžių stiprinimo kvietimas – 2022 m. I ketv.

Daugiau informacijos apie būsimą kvietimą.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) administruojama programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ siekia prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo, suteikdama finansavimo galimybes Žalios pramonės ir IRT srityse veikiančioms Lietuvos įmonėms bei supažindindama su žaliąsias technologijas vystančiomis Norvegijos įmonėmis. Daugiau apie programą. 

Pranešimą paskelbė: Karolina Urbonaitė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra