Identifikuotas Lietuvos jaunojo internetinio pirato portretas

Penktadienį Kultūros ministerija surengė viešąją konsultaciją „Legalaus skaitmeninio turinio vartojimo bei antipiratavimo skatinimo iššūkiai ir galimybės“. Renginio metu „Kurk Lietuvai“ projekto vadovės Beatričė Ceizarienė ir Elena Ruikytė pristatė atliktą „Jaunimo tyrimą dėl intelektinės nuosavybės naudojimo ir (ne)legalaus turinio vartojimo“.

Pagrindinis šio tyrimo tikslas – identifikuoti Lietuvos jaunimo (14–29 m.) įpročius ir elgesį skaitmeninėje erdvėje bei požiūrį į intelektinės nuosavybės apsaugą, nelegalaus skaitmeninio turinio naudojimą, piratavimą. Tyrime siekiama išsiaiškinti, kokios yra pagrindinės priežastys bei kliūtys naudoti skaitmeninį turinį, siūlomą tiek legaliai, tiek nelegaliai. Įvertinama, ką būtų galima padaryti, kad situacija keistųsi. Tyrimo duomenų analizę vykdė Rinkos tyrimų centras.

Tyrimo duomenimis, per pastaruosius dvylika mėnesių nors kartą per savaitę apklaustieji dažniausiai rinkosi klausytis muzikos (82,2 %), žiūrėti vaizdo įrašus (78,3 %) bei filmus ir serialus (71,6 %). Gerokai mažesnė dalis apklaustųjų rinkosi skaityti el. knygas (14,7 %) arba el. laikraščius ir (ar) el. žurnalus (13,7 %).

Kalbant apie skaitmeninio turinio pasirinkimą, tyrimo dalyviai išskiria jiems svarbias savybes: net 73,9 % tyrimo dalyvių teigia, kad svarbiausia yra platus turinio pasirinkimas. Nemažiau svarbi nurodoma ir turinio kokybė (72,6 %) bei kaina (68,0 %). Mažiausiai svarbu – galimybė įsigytą turinį perparduoti (8,5 %).

Tyrimas parodė, kad net 8 iš 10 tyrimo dalyvių per pastaruosius 12 mėn. klausėsi muzikos legaliai. Labiausiai išsiskyrė filmų ir serialų žiūrėjimas: 41,9 % respondentų dalį turinio vartoja legaliai, dalį nelegaliai, o 14 % šį skaitmeninį turinį žiūri nelegaliai.

Analizuojant, kaip tyrimo dalyviai renkasi, ar naudoti turinį legaliai, ar nelegaliai, kaip vienas svarbiausių kriterijų yra išskiriama kaina: 60,5 % apklaustųjų renkasi turinį iš nelegalių šaltinių, nes turinys yra nemokamas arba pigesnis. Daugiau nei trečdalis tyrimo dalyvių išskyrė ir tai, kad nelegalūs šaltiniai siūlo įvairesnį ir suteikia didesnį turinio pasirinkimą (37,7 %) arba, kad norimas turinys randamas tik naudojant nelegalius šaltinius (36,7%) bei yra nelegaliais šaltiniais pasiekiamas, randamas greičiau (34,9 %).

Daugiau nei pusė tyrimo dalyvių (65,1 %) kaip pagrindinį veiksnį, galintį paskatinti atsisakyti nelegalaus turinio naudojimo, išskiria tai, kad turinys iš legalių šaltinių turėtų būtų įperkamas ir lengvai prieinamas. Neigiama patirtis naudojant nelegalius šaltinius (26,9 % apklaustųjų teigimu) galėtų paskatinti rinktis legalius šaltinius ir prieigas ateityje. Tačiau 10,6 % tyrimo dalyvių išskyrė, kad jokios aplinkybės nepaskatintų jų atsisakyti naudotis turiniu nelegaliai.

Pusė (49,9 %) apklaustųjų sutinka, kad jų elgesį iš dalies pakeitė nauji, išpopuliarėję legalūs šaltiniai, transliuojantys konkretų turinį, todėl vis dažniau renkasi legalius šaltinius. Daugiau nei 5 iš 10 tyrimo dalyvių nurodė pakeitę savo elgesį ir atsisakę nelegalių turinio šaltinių.

Po tyrimo pristatymo vykusioje diskusijoje, kurioje dalyvavo ir kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius, renginio dalyviai siūlė savo idėjas, kaip būtų galima didinti legalų skaitmeninio turinio vartojimą, vykdyti vartotojų įpročių stebėseną pasinaudojant tyrimo rezultatais.

Remdamosi tyrimo duomenimis, taip pat tarptautine praktika ir konsultacijų bei diskusijų rezultatais, projekto vadovės B. Ceizarienė ir E. Ruikytė parengs rekomendacijas, kaip didinti legalaus skaitmeninio turinio vartojimą ir mažinti internetinį piratavimą.

Plačiau apie vykdomą projektą ir jo autores – projekto tinklalapyje.

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija