I pusmetį Telecentras veikė pelningai ir atnaujino magistralinį tinklą

Neaudituotais duomenimis AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) 2021 metų 2021 m. I pusmetį veikė pelningai – iš pagrindinės veiklos uždirbta 966 tūkst. Eur grynojo pelno. Įvertinus MEZON verslo pardavimo finansinį rezultatą bendras 2021 m. I pusmečio grynasis pelnas yra 11,5 mln. Eur.

Nepaisant Vilniaus TV bokšto – vieno lankomiausių turistinių Lietuvos objektų – veiklos sustabdymo dėl COVID-19 pandemijos ir lėto veiklos starto po karantino atšaukimo, įmonei šį pusmetį pavyko 6 proc. daugiau uždirbti palyginamųjų pajamų nei per tą patį laikotarpį 2020 metais. Daugiau uždirbta iš duomenų perdavimo ir infrastruktūros nuomos paslaugų, taip pat efektyviau išnaudojant įmonės nekilnojamą turtą ir kitus išteklius.

Po MEZON verslo pardavimo pavyko sumažinti įmonės sąnaudas – tai lėmė pelningumo padidėjimą. EBITDA marža išaugo nuo 26,3 proc. 2020 m. I pusmetį iki 32,9 proc. š. m. I pusmetį.

Šį pusmetį Telecentras pagrindinį dėmesį skyrė naujosios verslo strategijos projektams: valstybės duomenų centrų, valstybės kritinio ryšio tinklo, Vilniaus TV bokšto rekonstrukcijos, saulės jėgainių plėtrai. „Atliktos investicijos į magistralinio duomenų tinklo atnaujinimą ir nepatikimų šalių gamintojų įrangos atsisakymas Telecentrui leido reikšmingai padidinti magistralinio tinklo patikimumą“, – teigia Telecentro vadovas Remigijus Šeris.

Reikšmingai pasistūmėta į priekį su valstybės duomenų centrų vystymo projektu. Vyksta parengiamieji duomenų centrų statybos darbai.

Savo kertinėje veikloje – televizijos programų siuntime – Telecentras pasiūlė TV žiūrovams techninės pagalbos paslaugą turiuTV.lt. Naujoji paslauga apima eterinės TV sutrikimų registravimą, konsultavimą telefonu ir TV signalo priėmimo techninių problemų sutvarkymą kliento namuose. Per II ketvirtį į Telecentrą kreipėsi 1000 žiūrovų, kuriems buvo suteikta reikiama informacija ir konsultacijos, atlikta per 150 antenų ir kitos priėmimo įrangos sutvarkymo/įdiegimo užsakymų.

II ketvirtį taip pat buvo vykdomas kitas svarbus valstybei ir gyventojams projektas, susijęs su eterine televizija – TV dažnių perjungimas ST1 tinkle. Šio projekto tikslas buvo atlaisvinta 700 MHz dažnių juostą, dažniai grąžinti valstybei, kad perspektyvoje būtų panaudoti 5G ryšio diegimui šalyje. Vykdant projektą dažnių pakeitimai buvo atlikti beveik pusėje Lietuvos vietovių, o gyventojams buvo teikiamos konsultacijos dėl TV kanalų perskanavimo – tokių konsultacijų buvo suteikta per 1100.

R. Šerio žodžiais, perjungimas į žemesnio dažnio kanalus kai kuriose vietovėse, ypač Vakarų Lietuvoje, juntamai pagerino eterinės TV signalų skverbtį. Bendrai visos Lietuvos mastu ST1 tinklo padengiamumas teritoriškai padidėjo bemaž 2 procentais, o gyventojų aprėptimi – 1 procentu.

Daugiau informacijos apie 2021 I pusmečio m. veiklos rezultatus rasite  http://www.telecentras.lt/apie-mus/veiklos-ataskaitos/.

APIE TELECENTRĄ

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) – valstybės valdoma akcinė bendrovė, teikianti televizijos ir radijo programų siuntimo, duomenų perdavimo ir duomenų centrų paslaugas. Bendrovė vykdo jai pavestus valstybės ITT išteklių konsolidavimo bei plėtros projektus, taip pat valdo aukščiausią Lietuvos statinį – Vilniaus televizijos bokštą.

Pranešimą paskelbė: Valdas Kaminskas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras