I ketvirtį Telecentras veikė pelningai ir ėmėsi naujų ITT projektų

Neaudituotais duomenimis AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) 2021 metų I ketvirtį uždirbo 12 mln. Eur grynojo pelno. Šis rezultatas apima įprastinę (tęstinę) įmonės veiklą bei vienkartinius finansinius įvykius, tokius MEZON verslo pardavimo rezultato apskaitymą  bei atidėjinius, susijusius su rizikos valdymu.

Tęstinės Telecentro I ketvirčio veiklos pajamos lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu (vertinant be parduoto MEZON verslo), padidėjo 1 procentu, nuo 2,18 iki 2,20 mln. Eur. Bendrovės EBITDA sudarė 717 tūkst. Eur, EBITDA marža – 32,6 proc., tęstinės veiklos grynasis pelnas siekė 505 tūkst. Eur (pernai tuo pačiu laikotarpiu buvo fiksuotas 84 tūkst. Eur nuostolis). I ketvirčio ataskaitose taip pat atvaizduoti vienkartiniai finansiniai įvykiai: 14,2 mln. Eur MEZON pardavimo pelnas ir 2,8 mln. Eur sąnaudos dėl atidėjinių, susijusių su teisminiais turtiniais ginčais.

2021 m. I ketvirtį Telecentras investavo 371 tūkst. Eur į  Vilniaus TV bokšto rekonstrukciją, naujus televizijos tinklo  siųstuvus, magistralinio tinklo atnaujinimą, valstybės duomenų centrų projektavimą bei į 0,5 MW saulės jėgainę Molėtuose.

Bendrovė perves į valstybės iždą 373 tūkst. Eur. dividendų už 2020 metus.

Telecentro vadovo Remigijaus Šerio komentaras:

– I ketvirčio rezultatai vertintini kaip geri, atsižvelgiant į tai, kad šiemet beveik visą I ketvirtį dėl karantino buvo uždarytas Vilniaus televizijos bokštas ir jame esantis PAUKŠČIŲ TAKO restoranas, dėl ko bendrovė negavo mažiausiai 300 tūkst. Eur pajamų. Per I ketvirtį pagreitį įgavo nauji ITT projektai,  kurių pamatas yra naujoji bendrovės strategija ir kuriais yra grindžiama veiklos plėtra ateityje.

Televizijos programų pateikimo Lietuvos gyventojams  srityje perėjome prie realizacijos dar pernai išsikelto tikslo – pagerinti eterinės televizijos paslaugos kokybę.  Pagal istoriškai susiklosčiusį viešosios eterinės televizijos modelį ilgą laiką kokybiškas TV signalo priėmimas buvo pačių žiūrovų rūpestis, jiems patiems buvo palikta pasirūpinti tinkama TV antena, TV skaitmeniniu priedėliu, TV kabeliu, jungtimis. Dabar gi, įvertinęs susidariusią padėtį šioje TV siuntimo paslaugų segmente,  Telecentras priėmė sprendimą imtis aktyvių veiksmų, kurie užtikrintų eterinės TV paslaugos kokybę nuo TV studijos iki žiūrovo televizoriaus visoje Lietuvoje. Tuo būdu I ketvirtį buvo pasirengta naujai techninės pagalbos eterinės televizijos žiūrovams paslaugai (jos pavadinimas – turiutv.lt). Naujoji paslauga apima eterinės TV sutrikimų registravimą, konsultavimą telefonu ir TV signalo priėmimo techninių problemų sutvarkymą kliento namuose. Paslaugos pilotinis startas balandžio pradžioje pademonstravo didelį TV žiūrovų susidomėjimą, kas žada gerą perspektyvą jos tolesnei plėtrai.

Kalbant apie artimiausius ateities planus,  norėčiau išskirti tokį visuomenei svarbų projektą, kaip 700 MHz dažnių juostos atlaisvinimas, jos grąžinimas RRT su perspektyva panaudoti mobilaus ryšio plėtrai šalyje.  Šis projektas palies maždaug pusę Lietuvos eterinės TV žiūrovų, kuriems teks iš naujo atlikti kanalų paiešką, ir bus vykdomas gegužės 11 – birželio 1 dienomis.

Daugiau informacijos apie 2020 m. veiklos rezultatus rasite  http://www.telecentras.lt/apie-mus/veiklos-ataskaitos/.

Neaudituotais duomenimis AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) 2021 metų I ketvirtį uždirbo 12 mln. Eur grynojo pelno. Šis rezultatas apima įprastinę (tęstinę) įmonės veiklą bei vienkartinius finansinius įvykius, tokius MEZON verslo pardavimo rezultato apskaitymą  bei atidėjinius, susijusius su rizikos valdymu.

Tęstinės Telecentro I ketvirčio veiklos pajamos lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu (vertinant be parduoto MEZON verslo), padidėjo 1 procentu, nuo 2,18 iki 2,20 mln. Eur. Bendrovės EBITDA sudarė 717 tūkst. Eur, EBITDA marža – 32,6 proc., tęstinės veiklos grynasis pelnas siekė 505 tūkst. Eur (pernai tuo pačiu laikotarpiu buvo fiksuotas 84 tūkst. Eur nuostolis). I ketvirčio ataskaitose taip pat atvaizduoti vienkartiniai finansiniai įvykiai: 14,2 mln. Eur MEZON pardavimo pelnas ir 2,8 mln. Eur sąnaudos dėl atidėjinių, susijusių su teisminiais turtiniais ginčais.

2021 m. I ketvirtį Telecentras investavo 371 tūkst. Eur į  Vilniaus TV bokšto rekonstrukciją, naujus televizijos tinklo  siųstuvus, magistralinio tinklo atnaujinimą, valstybės duomenų centrų projektavimą bei į 0,5 MW saulės jėgainę Molėtuose.

Bendrovė perves į valstybės iždą 373 tūkst. Eur. dividendų už 2020 metus.

Telecentro vadovo Remigijaus Šerio komentaras:

– I ketvirčio rezultatai vertintini kaip geri, atsižvelgiant į tai, kad šiemet beveik visą I ketvirtį dėl karantino buvo uždarytas Vilniaus televizijos bokštas ir jame esantis PAUKŠČIŲ TAKO restoranas, dėl ko bendrovė negavo mažiausiai 300 tūkst. Eur pajamų. Per I ketvirtį pagreitį įgavo nauji ITT projektai,  kurių pamatas yra naujoji bendrovės strategija ir kuriais yra grindžiama veiklos plėtra ateityje.

Televizijos programų pateikimo Lietuvos gyventojams  srityje perėjome prie realizacijos dar pernai išsikelto tikslo – pagerinti eterinės televizijos paslaugos kokybę.  Pagal istoriškai susiklosčiusį viešosios eterinės televizijos modelį ilgą laiką kokybiškas TV signalo priėmimas buvo pačių žiūrovų rūpestis, jiems patiems buvo palikta pasirūpinti tinkama TV antena, TV skaitmeniniu priedėliu, TV kabeliu, jungtimis. Dabar gi, įvertinęs susidariusią padėtį šioje TV siuntimo paslaugų segmente,  Telecentras priėmė sprendimą imtis aktyvių veiksmų, kurie užtikrintų eterinės TV paslaugos kokybę nuo TV studijos iki žiūrovo televizoriaus visoje Lietuvoje. Tuo būdu I ketvirtį buvo pasirengta naujai techninės pagalbos eterinės televizijos žiūrovams paslaugai (jos pavadinimas – turiutv.lt). Naujoji paslauga apima eterinės TV sutrikimų registravimą, konsultavimą telefonu ir TV signalo priėmimo techninių problemų sutvarkymą kliento namuose. Paslaugos pilotinis startas balandžio pradžioje pademonstravo didelį TV žiūrovų susidomėjimą, kas žada gerą perspektyvą jos tolesnei plėtrai.

Kalbant apie artimiausius ateities planus,  norėčiau išskirti tokį visuomenei svarbų projektą, kaip 700 MHz dažnių juostos atlaisvinimas, jos grąžinimas RRT su perspektyva panaudoti mobilaus ryšio plėtrai šalyje.  Šis projektas palies maždaug pusę Lietuvos eterinės TV žiūrovų, kuriems teks iš naujo atlikti kanalų paiešką, ir bus vykdomas gegužės 11 – birželio 1 dienomis.

Daugiau informacijos apie 2020 m. veiklos rezultatus rasite  http://www.telecentras.lt/apie-mus/veiklos-ataskaitos/.

Pranešimą paskelbė: Valdas Kaminskas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras