Globaliai vykstančių pokyčių akivaizdoje išaugo ilgalaikių profesionalių paslaugų poreikis

Profesionalių IT sistemų priežiūros paslaugų teikėjams šiuo metu pats darbymetis: kasdien į mus kreipiasi daugybė profesionalių konsultacijų ieškančių organizacijų. Nepaisant šiuo metu vykstančių globalių pokyčių, veiklos tęstinumo užtikrinimas išlieka vienu svarbiausių prioritetų visose organizacijose.

Šią savaitę profesionalių IT infrastruktūros paslaugų teikėjai BAIP ir Burundžio centrinis bankas pasirašė visos šio banko IT infrastruktūros priežiūros paslaugų sutarties pratęsimą dvejiems metams. Bendra planuojamų suteikti paslaugų vertė viršija 500 tūkstančių JAV dolerių.

„Visos banko IT infrastruktūros priežiūros paslaugų sutarties pratęsimas dvejiems metams šiuo laikotarpiu – tai didelis ir svarbus BAIP teikiamų paslaugų kokybės bei Kliento pasitikėjimo įrodymas“, – situaciją komentuoja BAIP Generalinis direktorius Gytis Umantas.

Burundžio centrinio banko IT infrastruktūros priežiūros paslaugas BAIP teikia nuo 2016-ų metų po to, kai kartu su jungtinės veiklos partnerias Norway Registers Development AS ir Norway Registers Development East Africa Ltd banko IT infrastruktūroje suprojektavo ir įdiegė sprendimus, reikalingus nacionalinės mokėjimų ir atsiskaitymų sistemos palaikymui.

BAIP teikiamos paslaugos Burundžio centriniame banke apima techninės įrangos garantinį ir pogarantinį aptarnavimą, programinės įrangos licencijavimo paslaugas, mokymų paslaugų organizavimą ir teikimą bei visos kritinės infrastruktūros, įskaitant duomenų bazes, priežiūrą pagal bankui keliamus paslaugų lygio reikalavimus.

Šiandienos pokyčių akivaizdoje neišvengiamai peržiūrimi teikiamų paslaugų katalogai, jų teikimo metodologijos pritaikomos kintančioms sąlygoms, pagal galimybes vis daugiau paslaugų teikiama ir planuojama teikti per nuotolį.

„Mūsų užduotis – užtikrinti teikiamų paslaugų tęstinumą ir kliento infrastruktūros veiksnumą bet kokiomis kintančiomis sąlygomis. Pasirašydamas šią pratęsimo sutartį Klientas parodė didelį pasitikėjimą mūsų gebėjimu užtikrinti profesionalių paslaugų teikimą bei valdyti kritines situacijas“, – teigia G. Umantas.

BAIP taip pat teikia kritinės IT infrastruktūros priežiūros paslaugas ir kitų Afrikos valstybių svarbiose institucijose: Ruandos Mokesčių inspekcijoje, Ruandos Nacionaliniame banke , Mauricijaus Registrų centre, Burkina Faso Vakarų Afrikos klimato kaitos ir adaptuoto žemės resursų panaudojimo mokslinių tyrimų centre (WASCAL, West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use)

Pranešimą paskelbė: Aurelija Pakarklytė, BAIP, UAB