ES įsigaliojo roaming‘o pakeitimai

Nuo 2022 m. liepos 1 d. visoje Europos Sąjungoje keičiami kai kurie reikalavimai tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų (roaming‘o) teikimui. Naujajame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente numatyti pakeitimai, kuriais siekiama toliau gerinti telefono skambučių, SMS bei duomenų perdavimo paslaugų sąlygas ES vartotojams savo kelionių metu. Numatyti šie pagrindiniai pakeitimai:

  • Paslaugų kokybės gerinimas. ES šalyse veikiantys operatoriai vartotojam svečioje šalyje, jei tai leidžia tos šalies techninės galimybės, turės siūlyti neprastesnės kokybės paslaugas nei namuose.
  • Susisiekimas su skubios pagalbos tarnybomis. Operatorius vartotoją privalės informuoti apie skubios pagalbos tarnybas lankomoje šalyje. Nemokamoje žinutėje turės būti nurodytas bendrasis Europos skubios pagalbos telefono numeris 112 ir nuoroda į nemokamą specialų tinklalapį, kuriame pateikiama informacija apie alternatyvias susisiekimo su skubios pagalbos tarnybomis priemones.
  • Didžiausios didmeninių roaming‘o paslaugų tarifų viršutinės ribos mažinimas. Palaipsniui mažinamos skirtingų valstybių operatorių atsiskaitymų tarpusavyje kainos už SMS žinutes, skambučius ir mobiliuosius duomenys.
  • Padidinto tarifo paslaugų skaidrumas. Operatoriai privalės tinkamai informuoti savo klientus apie papildomai apmokestintus numerius užsienyje, kad jie galėtų apsispręsti, kaip naudotis tokiomis paslaugomis ir kelionės pabaigoje nebūtų nesusipratimų dėl per didelių sąskaitų.

 RRT siekia užtikrinti vartotojų teises ir teisėtus interesus, todėl atidžiai stebi Reglamento nuostatų taikymą bei jų tinkamą įgyvendinimą. Primename, kad keliautojams Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse ir toliau galioja „Mokėk kaip namie“ sąlyga – bet kurioje kitoje nei savo ES/EEE šalyje ir joje naudojantis mobiliuoju įrenginiu jiems nereikia mokėti jokių papildomų tarptinklinio ryšio mokesčių (išskyrus tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą ES/EEE šalyse Reglamente nurodytus atvejus, kai operatoriai gali taikyti papildomus mokesčius).

 Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) šiuo metu viešajai konsultacijai paskelbusi Mažmeninių roaming‘o paslaugų gairių projektą – visi suinteresuoti asmenys kviečiami teikti pastabas iki 2022 m. rugpjūčio 9 d.

Pranešimą paskelbė: Rasa Karalienė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)