Daugėja pranešimų apie draudžiamą interneto turinį  

Per 2022 m. III ketvirtį Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gavo 420 pranešimų (iš jų – 125 pagrįsti) apie draudžiamą skleisti[1] ir neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Palyginti su 2021 m. III ketv. (gauti 222 pranešimai, iš jų – 101 pagrįstas), pranešimų skaičius padvigubėjo. Tai rodo, kad žmonės vis geriau atpažįsta netinkamą turinį internete ir nėra jam abejingi.

Dėl pasitvirtinusių 125 pranešimų RRT specialistai ėmėsi šių veiksmų:      

  • 104 pranešimai apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių interneto karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms.
  • 17 pranešimų persiųsta įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams su NTD (angl. Notice and Take Down) žyma apie jų svetainėse ar tinkluose esantį draudžiamą skleisti interneto turinį, nurodant, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas.
  • 4 pranešimai, įtarus neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją, persiųsti tolesniam tyrimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

RRT specialistai suteikė 83 konsultacijas socialinių tinklų naudotojams dėl neteisėtai paskelbtos asmeninės ar žalingos informacijos pašalinimo, užgrobtų paskyrų susigrąžinimo, tinkamų saugumo ir privatumo parinkčių nustatymo socialiniuose tinkluose. Palyginti su 2021 m. III ketv. (suteiktos 52 konsultacijos), konsultacijų skaičius išaugo 60 proc.

Patyčios kibernetinėje erdvėje – kita jautri ir aktuali skaitmeninės aplinkos problema. Per III ketvirtį RRT gavo 11 su patyčiomis susijusių pranešimų. 4 atvejais informacija pasitvirtino ir buvo imtasi reikiamų veiksmų. RRT primena, kad sužinoję apie viešų patyčių kibernetinėje erdvėje atvejį, smurtaujančio bei smurtą patiriančio nepilnamečio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo, o kiti asmenys turi teisę apie tai pranešti RRT, užpildę informaciją nuorodoje https://www.svarusinternetas.lt/.

www.esaugumas.lt ir www.draugiskasinternetas.lt rasite informaciją, kaip užtikrinti saugumą socialiniuose tinkluose, tinkamai pasirinkti antivirusines programas, saugiai naudotis viešuoju belaidžiu internetu ar apsaugoti savo privatumą internete.

Norinčius realiais darbais prisidėti švarinant Lietuvos interneto erdvę kviečiame prisijungti prie RRT komandos: https://www.rrt.lt/apie-rrt/karjeros-galimybes/.

[1] Draudžiama skleisti informacija – viešoji informacija, kuri pagal Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą yra priskirtina draudžiamai skleisti informacijai, tai yra kuria iš vaikų ar kitų asmenų tyčiojamasi arba jie niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais arba kuri yra pornografinio turinio, skatina vaikų seksualinę prievartą, jų išnaudojimą, pateikia savitikslį smurtą ir (ar) yra kitais įstatymais draudžiama viešoji informacija (Švietimo įstatymo 232 straipsnio 2 dalies 1 p.).

Pranešimą paskelbė: Rasa Karalienė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)