2020-ieji – strateginių pokyčių Telecentro veikloje metai

Neaudituotais duomenimis AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – Telecentras) 2020 metais dirbo pelningai ir įvykdė numatytą strateginių pokyčių planą.

Nors dalies pajamas generuojančių padalinių veikla dėl karantino apribojimų buvo visiškai  sustabdyta 4 mėnesiams, o kitų  – smarkiai apribota – bendros 12 mėn. pajamos (20,5 mln. Eur) sumažėjo minimaliai – 1,1 proc., lyginant su 2019 m. (20,7 mln. Eur). Sąnaudos (15,3 mln. Eur), užtikrinus deramą jų kontrolę, taip pat augo minimaliai – 0,8 proc., lyginant su 2019 m. (15,2 mln. Eur).  EBITDA (5,4 mln. Eur) sumažėjo 6,9 procento (2019 m. – 5,8 mln. Eur). Metus įmonė baigė uždirbusi 209 tūkst. Eur grynojo pelno (2019 m. – 659 tūkst. Eur).

Ypač produktyvus įmonei buvo trečiasis 2020 metų ketvirtis. Pagal pajamas (5,45 mln. Eur) jis buvo sėkmingiausias per pastaruosius 3 metus, o pagal EBITDA (1,59 mln. Eur) ir grynojo pelno (0,3 mln. Eur) rodiklius – sėkmingiausias per pastaruosius 2 metus. Tuo tarpu ketvirto ketvirčio rezultatus itin smarkiai paveikė COVID-19 karantinas.

Svarbiausias 2020 m. įvykis – sėkmingai gruodį užbaigtas MEZON verslo pardavimo sandoris bei jį sekę verslo strategijos pokyčiai.  „Pirmąkart Telecentro istorijoje buvo vykdoma tokia sudėtinga ir daugiapakopė veiklų ir išteklių atskyrimo operacija. MEZON verslo pardavimo procesas truko beveik 2 metus ir pareikalavo visiško įmonės vadovų ir darbuotojų atsidavimo“, – komentuoja įmonės generalinis direktorius Remigijus Šeris. – „2020 metai parodė, kad įmonė sugeba profesionaliai planuoti ir vykdyti sudėtingus kompleksinius projektus bei valstybės užduotis“.

Pardavęs MEZON verslą Telecentras išėjo iš mažmeninės telekomunikacijų rinkos – nebeteiks interneto, IPTV ir duomenų perdavimo paslaugų per bevieles technologijas. Nuo šių metų pradžios įmonė koncentruojasi į savo kertinę veiklą – TV ir radijo programų siuntimą – taip pat ėmėsi naujų strateginių veiklos krypčių, tokių kaip valstybės informacinės-telekomunikacinės infrastruktūros konsolidavimo ir plėtros projektai, Vilniaus TV bokšto rekonstrukcija.   

Telecentras taip pat investuos į saulės jėgaines šalia savo objektų, kurių bendra galia siektų 10 megavatų ir leistų patenkinti apie 60 proc. įmonės poreikių. „Skaitmeninės visuomenės ir skaitmeninės ekonomikos plėtra susijusi su eksponentiškai augančiu energijos poreikiu. Skaičiuojama, kad pasaulyje apie 4 proc. visų šiluminį efektą sukuriančių dujų išmetama aprūpinant energija informacinės visuomenės infrastruktūrą bei sistemas. Telecentras yra didelis energijos vartotojas, todėl sieksime, kad mūsų veikla neprieštarautų mūsų deklaruojamiems darnaus verslo siekiams“, – teigia R. Šeris.

Daugiau informacijos apie 2020 m. veiklos rezultatus rasite  http://www.telecentras.lt/apie-mus/veiklos-ataskaitos/.

 

APIE TELECENTRĄ

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) – valstybės valdoma akcinė bendrovė, teikianti televizijos ir radijo programų siuntimo, duomenų perdavimo ir duomenų centrų paslaugas. Bendrovė vykdo jai pavestus valstybės ITT išteklių konsolidavimo bei plėtros projektus, taip pat valdo aukščiausią Lietuvos statinį – Vilniaus televizijos bokštą.

Pranešimą paskelbė: Valdas Kaminskas, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras